27 jul 2018

Personeelslasten ten opzichte van de eigen ambities en opgave

Meer met minder is het devies in de corporatiesector. Hierdoor wordt er met name gekeken naar de bedrijfslasten die grotendeels bestaan uit personeelslasten. Daarmee staat dan de personele bezetting ter discussie. De formatiescan van BMC geeft inzicht in de personele bezetting in verhouding tot andere en vergelijkbare woningcorporaties.

Voor een middelgrote corporatie in de Randstad maakte BMC door middel van de formatiescan inzichtelijk hoe taken, functies en tijdsbesteding zich tot elkaar verhouden en hoe die zich tot elkaar dienen te verhouden volgens de bedrijfsmatige uitgangspunten. De uitkomsten toetsten wij aan die van andere corporaties en de vergelijking werd uitvoerig toegelicht in een gesprek. Uitgangspunten waren de opgaven, ambities en dynamiek van de organisatie.

Uit de analyse van de verschillen kon de corporatie lessen trekken en de weg naar optimalisering inslaan. De uitkomst van de formatiescan was een belangrijke bouwsteen voor de verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsvoering en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-55385443 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement