27 jul 2018

Ontwikkeling van Kennis Expertise Centra

Het KEC als regionale hart van Onderwijs en (Jeugd)Zorg

Een krachtige uitvoerbaarheid van Passend Onderwijs en de ondersteuning van Jeugd en hun gezinnen. Beter met minder financiële middelen. Dat is wat is behaald met de opzet van meer dan tien regionale Kennis- & Experticecentra door BMC Advies. De synergievoordelen die de innovatieve KEC’s met zich meebrengen lopen qua financieel rendement van 10 tot 15%.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeenten, onderwijs en zorg worden geconfronteerd met meer en veranderende taken die ze met minder middelen moeten uitvoeren. Voor het passend onderwijs en de zorg voor jeugd en gezin is dit een operatie die zorgvuldig dient te worden opgezet en uitgevoerd. Onze opdrachtgevers maken hiervoor graag nieuwe gezamenlijke praktijken, maar voordat ze dat doen willen ze onderzocht hebben of de nieuwe praktijk financierbaar en bestuurbaar is en of sprake is van maatschappelijke meerwaarde. Als op die onderdelen op basis van onderzoek positief geantwoord kan worden, is een belangrijke stap gezet om van intenties tot nieuwe praktijk te komen. Deze opdrachtgevers zijn scholen, gemeenten en zorgaanbieders met een gezamenlijke ambitie om in samenwerking het morgen beter te doen dan vandaag.

BMC aanpak

BMC brengt partijen bij elkaar die samen nieuwe praktijken maken. Expertteams van BMC worden ingezet en werken nadrukkelijk met de kennis en kunde die in de regio aanwezig is. De specialistische organisaties worden nog wel eens als probleem gezien. Kostbaar, niet transparant en er moeten minder cliënten naar zware voorzieningen toe. Deze organisaties zijn niet het probleem, maar de oplossing.

Deze oplossing kan gerealiseerd worden door samenwerking. Synergie is immers nodig om de dilemma’s op te lossen die de decentralisaties met zich meebrengen. Centrale vraagstukken zijn: ‘Hoe kan het speciaal onderwijs zo worden ingezet dat het nooit langer wordt gegeven aan leerlingen dan nodig. En dat vooral onderwijs en zorg zo worden ingezet dat een succesvolle terugkeer naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt mogelijk is.’ De voorzieningen moeten laagdrempelig bereikbaar zijn, maar een hoogwaardige multidisciplinaire aanpak kennen.

Door op innovatieve wijze nieuwe concepten te ontwerpen in de regio’s, waarbij vooraf onderzoek gedaan is naar de haalbaarheid van het concept worden synergievoordelen behaalt die leiden tot een financieel rendement van 15 tot 20%. Dit komt tot uiting in de organisatie- en sturingsprincipes en in het vastgoed, maar met name in de krachtige onderwijs-zorgarrangementen. Daarbij is een KEC geen nieuw instituut, maar onderdeel van een groot regionaal netwerk waarin het oplossingen biedt voor kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij op sommige momenten sprake is van overbelasting.

De insteek is heel eenvoudig; Wanneer het regulier onderwijs steeds sterker wordt en beter kan omgaan met verschillen, het doel van passend onderwijs, en leerlingen dan toch naar het SO toe komen, dan kan het onderwijs alleen maar succesvol zijn als het op geïntegreerde wijze samenwerkt met aspecten van ondersteuning begeleiding behandeling vanuit de (jeugd)zorg.

In onze aanpak gaan we voorbij aan de geijkte wegen van kantelen en ketenvorming en maken krachtige netwerkorganisaties.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement