20 jul 2018

Ontwikkeling en implementatie van monitor wijkteams voor de gemeente Amersfoort

Om de resultaten en effecten van de sociale wijkteams inzichtelijk te maken, heeft de gemeente Amersfoort samen met BMC een monitor ontwikkeld. De sociale wijkteams vormen voor Amersfoort een belangrijke schakel in het transformatieproces. Goede informatievoorziening en verantwoording over het functioneren van de teams is dus van essentieel belang. Hoe krijgen we zicht op het functioneren van onze sociale wijkteams? Behalen de teams de beoogde resultaten en effecten?

Vragen uit de praktijk van wijkteamleiders en de belangrijkste risico’s vormden de basis voor een interactief en geografisch dashboard. Vervolgens zijn voor de drie kernthema’s ‘resultaat voor de inwoner’, ‘aantallen en kosten’ en ‘uitvoering’ doelen en indicatoren benoemd. De indicatoren zijn daarna stapsgewijs toegevoegd aan het dashboard.

Het dashboard vormt de input voor de periodieke gesprekken tussen wijkteamleiders en afdelingsmanagement en biedt daarmee handvatten voor verantwoording en sturing. Zo laat de monitor bijvoorbeeld de verschuiving zien van ‘zware’ specialistische zorg naar ‘lichte’ zorg en preventie.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de totstandkoming van de monitor en hoe deze binnen de gemeente Amersfoort wordt gebruikt? Lees dan hier het volledige artikel dat gepubliceerd is in het blad Sociaal Bestek (dec/jan 2016/2017).

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement