19 jul 2018

Nota Grondbeleid Krimpenerwaard ontwikkeld door BMC

In 2015 ontstond de gemeente Krimpenerwaard uit een fusie tussen vijf verschillende gemeenten. Een dergelijke fusie brengt vele veranderingen en complexe vraagstukken met zich mee, onder andere rondom het grondbeleid. BMC kreeg de opdracht om een nieuwe nota grondbeleid op te stellen. Recent werd deze nota gepresenteerd aan de raad.

Van K5 naar 1 gemeente: Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is in 2015 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. Deze vijf gemeenten werkten al langer samen onder de naam K5, maar hierbij werd steeds gewerkt vanuit de eigen beleidsregels inzake het grondbeleid.

Sinds de samenvoeging heeft Krimpenerwaard al veel gedaan om de grondbedrijfstaken te harmoniseren. Zo zijn de parameters en het exploitatiemodel geüniformeerd en wordt reeds gewerkt aan het actualiseren van alle actieve grondexploitaties. Ten aanzien van de overige beleidsregels en kaders waren echter nog geen stappen gezet. Om deze reden werd BMC ingeschakeld.

De opgave van BMC was niet zozeer om een nieuw beleid te ontwikkelen, maar om de verschillende oude regels en kaders samen te voegen tot één geheel, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en wettelijke kaders.

Opstellen van de Nota Grondbeleid

De Nota Grondbeleid is opgesteld in drie fasen. In fase 1 werden de stakeholders betrokken en de verwachtingen, uitgangspunten en randvoorwaarden verkend middels o.a. interviews, werkgroepen en het verdieping in het aanwezige bronmateriaal.

In fase 2 is het initiële ontwerp van de nota ontwikkeld op basis van de input uit fase 1. Er hebben twee verdiepingssessies plaatsgevonden met ambtelijke organisaties en in gesprek met wethouders, ambtenaren en andere betrokkenen is de ontwerpnota verder geëvolueerd.

Fase 3 was gericht op de definitieve besluitvorming vanuit de gemeentelijk projectleider en de ambtelijk opdrachtgever. BMC nam hierbij een ondersteunende, faciliterende positie in.

Resultaat

BMC heeft samen met de gemeente Krimpenerwaard succesvol een geheel vernieuwde Nota Grondbeleid op weten te stellen, bestaande uit 21 zorgvuldig uitgewerkte beleidslijnen. Deze beleidslijnen zijn gebaseerd op verschillende vormen van grondbeleid, waaronder faciliterend en actief grondbeleid. De te kiezen vorm hangt samen met de rol die de gemeente wil spelen in een gebiedsontwikkeling. Meerdere fracties hebben hun waardering uitgesproken voor de nota en het doorlopen proces.

Met het vaststellen van dit grondbeleid heeft de gemeente een instrument in handen om rolvast te kunnen handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zowel voor eigen ontwikkelingen als die van derden acteert zij op dezelfde manier en zijn de afspraken tussen raad en college helder. Hierdoor kan de gemeente voorspoedig handelen in ruimtelijke opgaven.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Ingrid Kersten via telefoonnummer 06-21296698 of per e-mail naar ingrid.kersten@bmc.nl.

PRAKTIJKCASE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement