20 jul 2018

Nederweert: het verbinden van Wmo en Participatiewet

Huwelijkse voorwaarden bij verbinden van Wmo en Participatiewet

Hoe kunnen de uitvoering van Wmo en Participatiewet in de praktijk met elkaar verbonden worden? Veel gemeenten zijn bezig met deze vraag. Jaap Glas, senior adviseur, voert hierover een gesprek met Katja Gerasimova, teamleider Inwoners, van de gemeente Nederweert. Een gemeente die ernaar streeft om inwoners integraal te ondersteunen.

Nederweert is een relatief kleine gemeente van 25.000 inwoners, waar korte lijnen zijn. Bij gesprekken over integraal werken is het belangrijk om eerst een aantal basiskeuzes te kennen. Nederweert heeft niet gekozen voor werken volgens het principe ‘één gezin, één plan en één regisseur’. De toegang tot de Jeugdwet is samen met gemeenten in de regio uitbesteed. Daarmee ontstaat meteen de voedingsbodem om lokaal de verbinding te maken in de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet. Want los van het principe streeft deze gemeente er wel naar om inwoners integraal te ondersteunen.

Veel gemeenten zoeken de integraliteit in de inhoud, veelal beleidsmatig en ietwat krampachtig in de inkoop. De vernieuwing gaat dus niet snel, enkele goede voorbeelden uitgezonderd. Nederweert heeft bewust geïnvesteerd in haar medewerkers in de afgelopen jaren, vanuit het idee dat zij degenen zijn die in de praktijk maken de verandering in het contact met inwoners. Die investering betaalt zich nu uit in zeer betrokken medewerkers, deskundigheid en tevreden inwoners.

Wat heeft Nederweert gedaan? Met de decentralisaties op komst hebben zij de traditionele teams Werk en Inkomen én Wmo samengevoegd. De consulentenfunctie die in beide teams bestond is opnieuw beschreven en formeel in een nieuwe functieomschrijving vastgelegd. Deze medewerkers zijn nu allemaal adviseur Sociaal Domein. Deze formalisering heeft een aantal belangrijke voordelen. Hiermee voorkom je interne discussies over bijvoorbeeld privacy. De adviseur is formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van beide wetten en mag (of moet!) dus over relevante informatie van de inwoner kunnen beschikken. Dat betekent ook dat de adviseur behoorlijk wat kennis moet hebben. Door scholing op maat aan te bieden zijn de consulenten nu breed inzetbaar. Omdat ze nu samen in een team werken, leren ze bovendien veel van elkaar.

Daarbovenop zijn de teams getraind in de uitvoering van integraal maatwerk voor inwoners. Hoe betrek je de inwoner zelf bij het zoeken naar oplossingen en hoe verbind je voorzieningen uit je eigen aanbod? De adviseurs hebben echt de ruimte gekregen om met de inwoner keuzes te maken. Of dit ook leidde tot het ruimhartig, en dus meer, toekennen van voorzieningen? Dat blijkt niet zo te zijn, er is zelfs sprake van een afname!

Het is een intensief proces, dat nog niet klaar is, maar waarvoor wel een stevige basis is gelegd. Deze manier van verbinden lijkt op het oog misschien meer in de ‘harde’ kant te zitten, maar is wel fundamenteel en ook nodig in het transformatieproces. Van medewerkers wordt een andere houding gevraag in de uitvoering van hun werkzaamheden. Door in medewerkers te investeren zorg je voor ontwikkeling en perspectief, wat uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste verandering. Misschien klinkt het als een open deur, maar: je moet het wel doen – en dat is precies wat Nederweert heeft gedaan!

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met senior adviseur Jaap Glas, via telefoonnummer 06-50447415 of per e-mail naar jaap.glas@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN ARBEIDSMARKT PARALLELLE-ARBEIDSMARKT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement