27 jul 2018

Kleinschalig wonen: intermediair zorgvastgoed

Een particuliere belegger in zorgvastgoed benaderde BMC om nieuwe allianties aan te gaan met zorgaanbieders. De opdracht betrof het vinden en contracteren van zorgaanbieders om gezamenlijk kleinschalige woonvormen te ontwikkelen op verworven grondposities met een zorgbestemming.

Vanuit het brede netwerk van BMC met zorgpartijen selecteerde het team van BMC-adviseurs zorgaanbieders voor de verschillende locaties. Met deze zorgpartijen werden verkennende gesprekken gevoerd. Het resultaat van dit proces was een aantal intentieovereenkomsten waarin werd vastgelegd dat de partijen een concreet vervolg zullen geven aan deze ontwikkelingen.

De adviseurs van BMC fungeerden in dit proces als intermediair. Naast de procesbegeleiding, adviseerden zij ook over de vorm en de inhoud van de nieuwe ontwikkelingen en de formulering van de overeenkomsten.

De kracht van BMC om partijen en informatie te verbinden heeft in sterke mate bijgedragen aan het succes van deze nieuwe ontwikkelingen in het zorgvastgoed. Deze opdracht is één van de talrijke waarin BMC met haar visie ‘Zorg Dichtbij’ substantiële toegevoegde waarde voor de klant realiseert.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement