27 jul 2018

Kansarme werknemers naar reguliere arbeidsmarkt

SW-bedrijf Tomingroep ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en begeleidt hen waar mogelijk naar een reguliere, betaalde baan. BMC Advies ondersteunt de Tomingroep en de elf betrokken gemeenten bij de herpositionering voor de toekomst. Als resultaat van dit project zal de vernieuwde organisatie zo veel mogelijk mensen helpen om bij reguliere bedrijven aan het werk te gaan.

Vraag van de opdrachtgever

In de Tomingroep werken elf gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Almere samen. De komst van de Participatiewet met de bijbehorende budgetkortingen vraagt om een fundamentele herbezinning op de inrichting van de organisatie, bedrijfsvoering en financiële sturing. De Tomingroep en de gemeenten staan voor ingewikkelde juridische en financiële vraagstukken. Bovendien is er behoefte aan een vernieuwde werkgeversbenadering. Het bedrijf wil financieel gezond blijven en de gemeenten willen hun financiële belangen borgen. De opdrachtgevers wilden enkele toekomstvarianten uitgewerkt zien, inclusief de bijpassende governancestructuur.

Aanpak van BMC

BMC Advies heeft in overleg met de opdrachtgever de vraag in verschillende deelopdrachten opgedeeld en uitgevoerd aan de hand van een helder stappenplan, inclusief communicatiemomenten. Het adviesteam bestond uit specialisten op juridisch en financieel gebied, sociale zekerheid, de SW- doelgroep, gemeentelijke samenwerking en de Aanbestedingswet. Zij werkten nauw samen met de experts van de Tomingroep en gemeenten die de omgevingsanalyse uitvoerden. Het BMC-team ontrafelde het juridisch eigenaarschap en het risicodragende deel per gemeente en ontwikkelde een rechtvaardige verdeelsleutel voor de bijdragen van de gemeenten. Verder bracht het BMC-team teamadvies uit over de mogelijkheden en beperkingen van de Aanbestedingswet en ontwikkelde het twee alternatieve businesscases.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE SOCIALE-ZEKERHEID SOCIAAL-DOMEIN ARBEIDSMARKT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement