27 jul 2018

Invoering passend onderwijs in cluster 2

De stichting Siméa behartigt de strategische belangen van instellingen voor onderwijs en dienstverlening aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraak/taalmoeilijkheden hebben. Siméa wordt aangestuurd door de besturen van deze instellingen (cluster 2).

Senior adviseur Jannie Lammers van BMC is bij Siméa landelijk projectleider voor de invoering van passend onderwijs binnen cluster 2. Deze landelijke projectgroep werkt, samen met de expertgroep en met de taskforce ESM, verschillende aspecten van onderwijs en ondersteuning uit in landelijke afspraken. Hierover vindt ook afstemming plaats met belangenorganisaties voor ouders en de projectleiders passend onderwijs van het ministerie.

Uitgangspunt is kwaliteit en maatwerk te bieden voor de leerling en de reguliere school, en te zorgen voor duidelijke en effectieve procedures. Binnen de instellingen i.o. worden de volgende onderwerpen uitgewerkt: trajectbegeleiding, Commissie van Onderzoek, criteria voor toelaatbaarheid, verlengde diagnostiek, onderwijsarrangementen en het aanmeldpunt in de regio. Op basis van de landelijke afspraken zullen sommige onderdelen een verfijning met de “couleur locale” krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jannie Lammers via telefoonnummer 06-21858223 of per e-mail naar jannie.lammers@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE PRIMAIR-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement