10 aug 2018

Fusieproces van Giessenlanden, Leerdam en Zederik (GLZ)

Een P&O team werkt voor drie gemeenten: Giessenlanden, Leerdam en Zederik (GLZ). Deze drie gemeenten gaan fuseren, maar niet met elkaar. Dat zorgt voor een ingewikkeld proces. BMC werd ingeschakeld om de reorganisatie van HR te begeleiden en de veranderingen in de samenwerking soepel te laten verlopen.

Herstructurering

Volgend op een ambtelijke fusie op 1 januari 2018 zullen de gemeenten Leerdam en Zederik samen met Vianen Vijfheerenlanden vormen. Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard samen Alblasserwaard.

Deze nieuwe samenwerkingsverbanden vroegen om een kwartiermaker of manager P&O om leiding te geven aan de HR-professionals van de gemeenten in deze tijd van veranderingen.

Naast deze management taken lag er een bijzondere opdracht ten aanzien van de toekomst van de samenwerking in GLZ-verband voor de eigen afdeling en de 3 andere GLZ afdelingen ICT, Juridische Zaken en WMO. Verder wilde de opdrachtgever een ontwikkeling doormaken naar zelfsturing en zelforganisatie waarbij de manager P&O een belangrijke rol in het traject daar naartoe vervult.

BMC leverde een P&O manager die in staat was om deze complexe processen te begeleiden.

Vernieuwd P&O voor GLZ

P&O-Manager Gaby de Meij ‘defuseerde’ het samenwerkingsverband en zette in feite deze GLZ onderdelen voor de twee nieuwe gemeenten op. Het gehele traject van visievorming, besluitvorming, medezeggenschap en uitvoering begeleidde zij. Denk daarbij aan visiedocumenten, organisatie & formatieplan en het sociaal plan.

Als projectleider GLZ heeft Gaby een visie ontwikkeld op de gevolgen van de ongelijktijdige fusies voor de GLZ samenwerking en de mogelijkheden verkend hoe verder. Op basis van die visie is besloten tot ontbinding van de samenwerking.

Gaby begeleidde de ontvlechting van taken, personeel en systemen uit de samenwerking en de zorgvuldige invlechting in de twee nieuwe organisaties.

Het resultaat

Het resultaat? Een zorgvuldig doorlopen ontbindings- en invlechtingstraject waarbij de betrokken GLZ medewerkers zich gesteund en gehoord voelden. Tijdens de verbouwing bleef de winkel gewoon open. Sterker nog, ook projecten als e-HRM implementatie zijn doorgevoerd.

Meer weten?

Bekijk hier de website over het fusieproces van Vijfheerenlanden. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE HRM ORGANISATIEONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement