10 aug 2018

Formatiecalculatie voor de Sociale Dienst Veluwerand

De Sociale Dienst Veluwerand liet BMC eerder onderzoek doen naar normtijden voor het afhandelen van processen. Zo kreeg Veluwerand een instrument in handen waarmee zij zelf bepalen waar efficiencywinst te behalen valt. Daarnaast werd het doorrekenen van de consequenties van bijvoorbeeld wijziging in klantenaantallen voor de personele bezetting een simpele rekensom. Nu, bijna een jaar na vaststelling van het formatiemodel, wilde de Sociale Dienst graag opnieuw de thermometer in de organisatie steken en beoordelen of de vastgestelde normtijden en formatie nog passen bij de huidige organisatie en werkwijze.

De aanpak van BMC

In de benchmark werken we samen met medewerkers. Zij hebben immers de meeste kennis en ervaring in het werk en weten waar efficiencywinst te behalen valt. We doorliepen de volgende stappen:

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het door BMC ontwikkelde Formatiecalculatie-model Sociaal Domein.

In dit model zijn nagenoeg alle werkprocessen opgenomen waarvan binnen het Sociaal Domein sprake is, van het afhandelen van een uitkerings- of Wmo-aanvraag tot het verwerken van declaraties en betalingen.

Wat heeft de formatiecalculatie bereikt?

SD Veluwerand bereikt met het uitvoeren van ons onderzoek:

  1. Inzicht in de benodigde capaciteit per taak, per functie en in totaal.

  2. Aanbevelingen voor productieprocessen en -tijden.

  3. Verbetermogelijkheden op proces- en organisatieniveau.

  4. Gekwantificeerde beelden van (het functioneren van) de organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Benno Wiendels of senior accountmanager Arnoud Luijsterburg.

PRAKTIJKCASE HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement