20 jul 2018

Florence: het verhogen van het regisserend vermogen

Florence, een instelling voor geriatrische expertise, behandeling en specialistische zorg in Zuid-Holland wil expliciet het kwaliteitsniveau van behandeling en zorg verbeteren. De organisatie wil nadruk leggen op regievoering door specialisten ouderengeneeskunde. Een belangrijke stap daarin is het verhogen van organisatievermogen en regievaardigheden.

BMC ondersteunt deze ouderenzorginstelling bij het vergroten van het regisserend vermogen van de specialisten ouderengeneeskunde. Een senior BMC adviseur geeft in vakgroepbijeenkomsten inzicht in eigen (stress-)gedrag en reflexen bij complexe situaties bij interactie met het zorg- en behandelteam, management, cliënt en mantelzorgers. Zij helpt de specialisten ouderengeneeskunde om op situaties en gedrag te reflecteren en om oplossingsrichtingen te vinden vanuit de theorie van transactionele analyse.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met partner Irene Straatsburg, via telefoonnummer 06-41038260 of per e-mail naar irene.straatsburg@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

ZORG PRAKTIJKCASE

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?