20 jul 2018

Coördinatie zorgverkoop Haga Ziekenhuis

Goede verkoopstrategie helpt continuïteit ziekenhuis

Patiënten hebben belang bij continuïteit en kwaliteit van de zorg die zij krijgen van hun ziekenhuis. BMC helpt ziekenhuizen een gerichte verkoopstrategie te voeren als een van de tools om de continuïteit en kwaliteit voor hun patiënten te realiseren.

Bij de veranderende omgeving, strenger wordende eisen en een steeds complexer administratief proces is vooruit kijken onzeker en complex. Dit ziekenhuis, midden in de Randstad, realiseert een succesvolle verkoopstrategie als een belangrijk basiselement voor haar onderhandelingspositie jegens zorgverzekeraars en daarmee voor de continuïteit van de zorg voor haar patiënten.

Zorgverzekeraars hebben hun zorginkoop vergaand geprofessionaliseerd. Bij hun inkoop, gericht op resultaatsbekostiging, confronteren zij ziekenhuizen met vergelijkende gegevens op het gebied van kwaliteit, praktijkvariatie en productiegegevens. Prestatiebekostiging waarbij de P x Q leidend is wint aan terrein. Ook dit ziekenhuis kon daar onvoldoende countervaling power tegenover stellen. Het ziekenhuis wil meer verkoopcapaciteiten en –kennis ontwikkelen. Gestuurd moet worden op parameters als kostprijzen, concurrerende ‘marktprijzen’ en voorspelbare productieontwikkeling. Inzicht in de eigen organisatie is nodig voor de vertaling naar een verantwoord verkoopbeleid in de richting van zorgverzekeraars.

Er is geen generalistische aanpak voor een goed georganiseerde zorgverkooporganisatie. Maar er vallen wel lessen uit de praktijk te trekken, die BMC verwerkt in haar aanpak. Ten eerste is inzicht nodig in de interne kostprijs en de externe marktprijzen. Vervolgens moet de interne capaciteitsontwikkeling worden vastgesteld, door analyse van productie, innovatie en samenwerking. Een derde cruciale factor is de invloed van de externe omgeving, zoals concurrentie, demografische en zorgvraagontwikkelingen en de strategische agenda van de zorgverzekeraars. BMC helpt op een planmatige en analytische manier deze kennis te verkrijgen, te interpreteren en te vertalen naar beleid. Vervolgens traint BMC onderhandelingsdelegaties op doelmatigheid, groepsrollen en onderhandelingsvaardigheden.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement