27 jul 2018

Advies en begeleiding op de weg naar HKZ-certificering zorgaanbieder

Een zorg- en welzijnsaanbieder in Oost-Nederland wil zich onderscheiden met de kwaliteit die zij als totale organisatie levert. Zij wil, als leergierige organisatie op weg naar professionalisering, met ondersteuning van BMC een traject in te zetten tot HKZ-certificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Deze ambitie komt allereerst voort uit interne argumenten: een goed kwaliteitsmanagementsysteem biedt ondersteuning aan de bedrijfsvoering en het helpt de organisatie in haar leer- en verbetercyclus. Maar er is ook belangrijk extern argument: externe partijen eisen een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Dergelijke partijen zijn de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) in het kader van kwaliteit van zorg, de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorgkantoren die zorg inkopen in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De betrokken BMC-adviseur verrichtte een nulmeting ten aanzien van de certificeerbaarheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hij beoordeelde vooral in hoeverre de processen aantoonbaar worden beheerd en bewaakt. Het betreft de primaire en ondersteunende processen en de kritische risicofactoren die in het kader van de certificering van belang zijn.

De adviseur vertaalde de resultaten van de nulmeting naar aanpassingen van de processen binnen de organisatie. Het beeld van de huidige situatie biedt inzicht in de specifieke aandachtspunten en te verwachten knelpunten bij het invoeren van een kwaliteitsmanagement-systeem en het verbeteren van de organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement