27 jul 2018

Adequate ondersteuning van burgers op het gebied van Werk en Inkomen

Mensen die in de nabije toekomst ondersteuning op het gebied van werk en inkomen nodig hebben, weten zich verzekerd van adequate hulp. BMC Advies helpt de gemeenten in de Hoeksche Waard met de keuzes rondom een uitvoeringsorganisatie die haar taken voor de burgers effectief en efficiënt uitvoert. Bovendien ondervindt de regionale samenleving voordeel van het op deze manier maximaal benutten van het arbeidspotentieel.

Vraag van de opdrachtgever

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard vroegen BMC Advies te onderzoeken welke organisatievorm het beste past bij de werknemers en werkgevers in de regio en bij hun nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomensvoorziening. De nieuwe organisatie moet de begrote tekorten op het Participatiebudget terugdringen. Ze dient een geïntegreerde maar wel zelfstandige positie te hebben, zowel in de arbeidsmarktregio Rijnmond als binnen het sociaal domein op de schaal van de Hoeksche Waard.

De mogelijke organisatievormen variëren van fusie tot uitbesteding aan private partijen. Leidend uitgangspunt is dat de organisatie klantgericht en flexibel moet zijn. Frontofficeactiviteiten moeten georganiseerd blijven in de Hoeksche Waard.

Vragen die beantwoord moesten worden betroffen de positionering van de nieuwe SW-doelgroep (integraal onderdeel of apart?), de positie van handhaving, de nog te ontwikkelen arbeidsmarktstructuur en het daarbij passende instrumentarium; de scheiding tussen front- en backofficeactiviteiten; het realiseren van financieel voordeel; de integrale aanpak bij multiproblematiek en de planning voor de totstandkoming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Aanpak van BMC

Het onderzoek werd vanwege de geplande besluitvormingsprocedure in de colleges van B&W en de raden onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever leverden de adviseurs in een kort tijdsbestek een onderzoeksrapport en een advies op, waarna de gemeenten het besluitvormingstraject konden afronden. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor de verdere uitwerking van de geadviseerde uitvoeringsvariant.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE SOCIALE-ZEKERHEID SOCIAAL-DOMEIN ARBEIDSMARKT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement