Module 3: Datateam op school

Een datateam is een klein onderzoeksteam van 6-8 docenten en schoolleiders, die samen aan de slag gaan met een onderwijsprobleem, op basis van data. Dit team functioneert als een professionele leergemeenschap. Zij bepalen samen aan welk probleem gewerkt wordt, zoals afnemende leerprestaties, welzijn van leerlingen of feedback door docenten.

Een externe coach werkt elke 3-4 weken samen met het team aan het eigen onderzoek aan de hand van een concreet uitgewerkt stappenplan in de handleiding Datateam®-methode. Het datateam raadpleegt regelmatig andere collega’s in de school en deelt de resultaten van het werken met de methode met collega’s.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?