6 aug 2018

VvE Proof

Door de verkoop van woningen genereert u middelen om uw doelstellingen waar te maken. Ook ziet u wellicht de voordelen van gemengde complexen met huurders en kopers voor de buurt. U besteedt het beheer van de Verenigingen van Eigenaren uit of beheert ze zelf. Maar is daarmee alles geregeld? Nee, er is meer voor nodig om uw corporatie op VvE-gebied ‘in control’ te brengen.

Invloed op vele aspecten van uw bedrijfsvoering

Zomaar een paar vragen over de relatie tussen uw organisatie en de Verenigingen van Eigenaren waarmee u te maken krijgt door de verkoop van appartementen:

  • Beleid. Heeft u beleid geformuleerd met betrekking tot gemengde complexen en heeft u daar een paragraaf aan gewijd in uw beleidsplannen?

  • Sturing. Heeft u prestatie-indicatoren benoemd waaruit u kunt afleiden of uw organisatie haar doelstellingen op VvE-gebied haalt?

  • Financiën. Zijn de gevolgen van de verplichtingen die voortvloeien uit VvE’s voldoende in kaart gebracht?

  • Participatie. Raadpleegt u uw huurders wanneer er een Algemene Ledenvergadering van de VvE voor de deur staat? En koppelt u de uitkomsten terug? Ook met behulp van vragen over andere aspecten van de bedrijfsvoering kunt u bezien of uw organisatie VvE-proof is. Denk bijvoorbeeld aan procesmanagement, HRM, verhuur, techniek, bewonerszaken of de eigenaarsrol bij VvE’s.

Expertise en professionele ondersteuning

BMC biedt al ruim 10 jaar maatwerkoplossingen voor woningcorporaties. Wij hebben vakspecialisten met veel ervaring die u kunnen helpen bij de verbetering van uw integrale bedrijfsvoering op VvE-gebied. Naast ondersteuning bij de inrichting van VvE’s of optimalisatie van het beheer biedt BMC VvE-diensten op maat, zoals:

  • Quick scan – is uw organisatie VvE-proof?

  • Implementatie van verbetermaatregelen in uw bedrijfsvoering.

  • Coaching en training van uw medewerkers.

  • Adviesabonnement voor snelle beantwoording van vragen.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Henrike Klok, managing partner Wonen & Woningcorporaties, via telefoonnummer 06 - 23 77 40 97 of per e-mail naar henrike.klok@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement