6 aug 2018

VvE-dienstverlening

De meeste corporaties participeren in VvE’s als gevolg van de ontwikkeling van complexen waarin huurwoningen en koopwoningen zijn gecombineerd. Als gevolg van onder andere wettelijke ontwikkelingen is het de verwachting dat het aantal VvE’s de komende jaren sterk zal toenemen. Het is voor de corporaties van belang om goede inschattingen te maken van hun kansen bij deze ontwikkeling. Dan kunnen ze hun organisatie en de processen waar nodig aanpassen.

Verkoop van woningen kan een toename van kosten in het beheer met zich meebrengen. De combinatie van huurders en kopers in één gebouw vraagt extra zorg. Door daar in het ontwerp, de verkoopbeslissing, de splitsing en de gedragsregels reeds rekening mee te houden kunt u veel werk en onrust in een later stadium besparen. U kunt ervoor kiezen om zelf het beheer uit te voeren of het uit te besteden.

In alle gevallen is er nogal wat nodig om uw corporatie op VvE-gebied ‘in control’ te brengen. Het gaat om de rol van uw corporatie als (mede)eigenaar van de huurappartementen; de mate waarin uw medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden rekening houden met de bijzondere aspecten van VvE’s en de gevolgen voor uw strategisch voorraadbeleid.

BMC beschikt over een team van adviseurs met een langjarige ervaring met advisering op alle aspecten van VvE-dienstverlening: strategisch, tactisch en uitvoerend. Daarnaast beschikken wij over unieke en actuele marktinformatie over VvE-dienstverlening bij corporaties en marktpartijen in de vorm van een benchmark. Wij combineren deze expertise op het gebied van financiën, vastgoed en werkprocessen en kennis van de actuele regelgeving. Wij bieden u advies op maat bij het inrichten en optimaliseren van alle aspecten van de VvE-dienstverlening.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement