6 aug 2018

Verhuur actie team

Langdurige leegstand van dure huurwoningen, moeilijk verhuurbare sociale huurwoningen, problemen met het verhuren van een nieuwbouwcomplex, woningen die terug komen van de afdeling verkoop en moeilijk te verhuren zijn. Zijn dit onderwerpen die binnen uw verhuurafdeling ook regelmatig aan de orde zijn? Maar heeft u niet de tijd en de capaciteit om hier actie op te ondernemen? BMC informeert u graag over de inzet van het Verhuuractieteam.

Om bovenstaande problemen aan te pakken, biedt BMC de inzet van een Verhuuractieteam aan. Enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die in staat zijn om op een creatieve manier snel successen te boeken op verhuurgebied. Zij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen om langdurige leegstand van dure huurwoningen te voorkomen, moeilijk verhuurbare woningen verhuurd te krijgen en om te gaan met een bulk aan woningen bij de oplevering van bijvoorbeeld een nieuwbouwcomplex. En inmiddels hebben we een aantal bewezen concepten en ideeën op de plank liggen om ook u te helpen.

Samen met de corporatie wordt allereerst een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de verwachtingen van de corporatie vertaald in concrete doelstellingen en actiepunten. Vervolgens gaan de medewerkers aan de slag om de gestelde doelen te realiseren. Gedurende de looptijd van het project presenteren zij regelmatig de geboekte resultaten, zodat u een goed beeld krijgt van hetgeen het oplevert.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Henrike Klok, managing partner Wonen & Woningcorporaties, via telefoonnummer 06 - 23 77 40 97 of per e-mail naar henrike.klok@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement