3 aug 2018

Verbetering gegevensbeheer en informatievoorziening

Het gegevensbeheer van gemeenten is veelal gericht op afzonderlijke registratie en verstrekking van basisgegevens; enkelvoudige informatievragen kunnen door de inzet van een basisregistratie eenvoudig worden beantwoord. Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke normen.

Op meervoudige informatievragen, waarbij meer basisregistraties zijn betrokken, is de organisatie echter minder goed ingericht. De samenhang tussen basisgegevens is niet of onvoldoende in beeld. Het valt te verwachten dat dit op termijn tot inefficiëntie in de bedrijfsvoering en kwaliteitsverlies in de dienstverlening leidt.

Digitaal werken en het benutten van basisgegevens vergen echter juist een optimale inrichting van het gegevensbeheer. De noodzaak van goed toegankelijke gegevens en (beleids)informatie wordt nog verder versterkt door een steeds groeiende complexiteit van beleid. BMC brengt de huidige situatie in kaart en spiegelt dit beeld aan de landelijke ontwikkelingen bij gemeenten rond informatievoorziening en gegevensbeheer. Op basis van de resultaten formuleert de BMC-expert aanbevelingen voor zowel strategisch, als tactisch, als operationeel niveau.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

OPLOSSING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement