3 aug 2018

Verandering Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit Begroting en Verantwoording (kortweg BBV) wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen moeten met ingang van de Begroting 2017 worden doorgevoerd. Dit betekent dat 2016 opnieuw een druk jaar wordt voor afdelingen Financiën en Planning & Control.

Niet alleen het inregelen van de Vennootschapsbelasting en het op orde brengen van de samenwerking met de zorgaanbieders vraagt de aandacht, ook de Begroting 2017 wordt qua opzet anders dan we gewend zijn. De vereisten aan de financiële administratie worden uitgebreider en er zijn ook budgettaire gevolgen: zo moeten voor de grondexploitaties nog in het boekjaar 2016 begrotingswijzigingen worden opgesteld.

Op interactieve wijze naar een op uw gemeente toegespitste quickscan

Maar wat betekenen deze vernieuwingen voor uw gemeente? De onderwerpen kunnen per gemeente een andere impact hebben, dit is afhankelijk van de structuur en uitgangspunten van de huidige begroting en de inrichting van de administratieve systemen. De vernieuwing van het BBV zal extra capaciteit van uw medewerkers vragen om de implementatie te kunnen verzorgen.

Om u te ondersteunen bij de implementatie van de vernieuwingen heeft BMC een quickscan – met overzichtelijk stappenplan- richting de begroting 2017 ontwikkeld. In de Workshop Quickscan vernieuwingen BBV vullen we deze quickscan samen met u in. We nemen u gedurende een dag mee in de vernieuwingen en bespreken samen met u de precieze gevolgen voor uw organisatie. Hierbij gaan we in op de huidige situatie, de veranderingen in vereisten en mogelijkheden tot verdere versterking van bedrijfsvoering of informatievoorziening aan de raad. Op deze manier vullen we samen met u de op maat gemaakte quickscan in, welke wij aan het eind van de workshop samenvatten en aan u terugkoppelen.

U neemt deel aan de Quickscan met uw meest betrokken medewerkers, die een inschatting kunnen geven van de mogelijke gevolgen en daarmee samenhangende werkzaamheden op de terreinen waar de vernieuwingen BBV uw organisatie raken. U selecteert zelf de medewerkers die vanuit hun werkzaamheden op de verschillende terreinen voor uw organisatie een goede inschatting kunnen maken.

Dezelfde dag nog overzicht en inzicht in de vernieuwingen

BMC biedt u in één dag overzicht van de vernieuwingen en geeft u een goed inzicht in de impact ervan. Per onderwerp drukken wij de impact uit in extra werkzaamheden, bestuurlijke betrokkenheid en financiële consequenties. Zo krijgt u een goede inschatting van de doorlooptijd en benodigde capaciteit. Aan het eind van de dag heeft u inzicht in:

  • nog op te pakken werkzaamheden;

  • tijdspad van implementatie;

  • de mogelijke financiële consequenties;

  • de potentiële risico’s.

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van onze impactanalyse. Deze versie is bedoeld als overzichtsweergave en is daardoor niet helemaal leesbaar. Bent u benieuwd naar de onderliggende inhoud of wilt u weten wat de effecten zijn voor uw gemeenten? Neem dan contact op met onze accountmanagers.


Wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend in gesprek over deze scan? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Zij kunnen u ook helpen bij een op uw wensen toegespitste vorm van de quickscan.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

OPLOSSING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement