30 jul 2018

Training ‘Schoolleiders die ertoe doen’

Vanuit de visie van BMC dat scholen kinderen tot optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voeren, is de training ‘Schoolleiders die ertoe doen’ ontwikkeld.

De training voor de schoolleiders bestaat uit de volgende onderdelen:

  • doelmatig klassenmanagement (time on task);

  • effectieve instructie;

  • adequate en doelgerichte differentiatie;

  • activerend onderwijs.

De uitwerking van de onderdelen betekent echt maatwerk; de onderdelen kunnen variëren wat betreft didactische structuur en pedagogische benadering. Dit hangt mede af van de conceptuele keuzes die scholen maken en van wat schoolpopulaties nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Hans van Dael, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-23667779 of per e-mail naar hans.van.dael@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement