26 mei 2020

Hoe BMC gemeenten kan ondersteunen bij de Tozo 1 en Tozo 2

Sinds het afkondigen van de uiteenlopende steunmaatregelen door het kabinet zijn gemeenten voortvarend aan de slag met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Diverse adviseurs van BMC worden momenteel ingezet om gemeenten door het hele land te ondersteunen. Op 20 mei 2020 heeft het kabinet de verlenging van de Tozo-regeling gecommuniceerd, ook wel Tozo 2 genoemd.

Inzet van BMC-adviseurs: ook bij Tozo 2 en de hercontroles 

Voor het invoeren van de tijdelijke Tozo-regeling is een enorme inspanning geleverd door het Rijk, de gemeenten en andere betrokken organisaties. In recordtijd zijn de processen voor de aanvragen ontwikkeld, formulieren en informatie verstuurd en stroomden de hulpverzoeken binnen. Met de verlenging van de Tozo-regeling moeten gemeenten opnieuw keuzes maken binnen hun uitvoeringsproces. Voor Tozo 2 geldt nu onder andere zowel de beoordeling van verlengingen als de beoordeling van nieuwe aanvragen, waarbij ook de partnertoets wordt meegenomen bij aanvragen levensonderhoud. Bij deze processen is ervaring met de Participatiewet en de Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) onontbeerlijk. Onze BMC-adviseurs zijn hierin uitstekend ingevoerd en beschikken bovendien over de actuele kennis en expertise voor de verlengde Tozo-regeling om extra mankracht en advies te kunnen leveren.

Coördinatie en implementatie Tozo 2

De verlenging van de Tozo-regeling vraagt om ervaren projectleiding en professionele coördinatie. Onze adviseurs werken graag samen met de medewerkers van uw organisatie voor soepele processen en kunnen optreden als coördinerend aanspreekpunt. Denk hierbij aan het uitwerken van werkprocessen voor Tozo 2, zaken goed inregelen in het systeem, nadenken over managementinformatie, personeelsbezetting coördineren, enzovoorts. Met de inzet van onze adviseur is er één duidelijk aanspreekpunt voor de implementatie en het bewaken van de voortgang.

Training Participatiewet, inclusief Tozo 1 en 2

BMC heeft haar adviseurs intensief getraind, zij kunnen uw medewerkers helpen bij de uitvoering en toepassing van de Tozo 1 en 2. Zo kunnen aanvragen inhoudelijk snel worden beoordeeld en voortvarend afgehandeld. Dit zijn de 3 trainingen:

  1. Online training NOW-Tozo / Bbz en Participatiewet
  2. E-learning Tozo / Bbz en Participatiewet
  3. Online en E-learning rechtmatigheidscontrole uitvoering Tozo en Participatiewet.

Deze trainingen behandelen de basiskennis. Naast de algemene kennis over de aard van de regelingen wordt ook de verbinding met de Bbz en Participatiewet behandeld. Aansluitend op de theoretische kennis zijn praktijkcases opgenomen. Meerdere opdrachtgevers hebben ondertussen hun waardering uitgesproken voor het kennisniveau en de praktische hands-on mentaliteit van onze adviseurs.

Inzet van kortdurend advies

Op dit moment werken al veel BMC-adviseurs bij diverse gemeenten, ook specifiek binnen de afdelingen Werk & Inkomen. Zij delen onderling hun ervaringen over de Tozo-regeling. Loopt u als gemeente tegen specifieke vragen of problemen aan, dan kunnen wij ook op afstand met u meedenken en adviseren op basis van de actuele kennis en ervaring uit het hele land.

Inzet op basis van detachering, per project of als maatwerk

Inzet van onze adviseurs stemmen we zorgvuldig af op de behoefte in uw gemeente. We denken graag mee over een combinatie van inzet over bovenstaande mogelijkheden, lang- of kortdurend, per project of uw specifieke behoefte.

Meer informatie & contact

Wilt u meer weten over wat BMC kan betekenen voor uw gemeente met betrekking tot Tozo? Neem dan contact met ons op.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Ida Hellebrekers Sociaal Domein adviseur 06 - 10 58 07 96
Han Meiberg Sociaal Domein senior commercieel manager 06 - 24 86 33 90
Wendy Keizer Sociaal Domein senior commercieel manager 06 - 29 04 25 95