30 jul 2018

Statushouders: een routekaart voor gemeenten

Nederland heeft te maken met een forse instroom van vluchtelingen. Daarbij zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen met een status (statushouders). De ondersteuning van de gemeenten is gericht op alle aspecten van het leven die zelfstandig functioneren mogelijk maken zoals huisvesting, werk, onderwijs en het opbouwen van een sociaal netwerk.

De gemeenten hebben de mogelijkheid de ondersteuning aan statushouders dusdanig in te richten, dat het aansluit bij de principes van de transformatie binnen het sociaal domein. Ondersteuning die op alle leefdomeinen is gericht stelt statushouders in staat om zo snel als mogelijk zelfstandig te functioneren in de Nederlandse samenleving.

Integrale aanpak

Op basis van de huidige praktijk, en met inbreng van adviseurs met een achtergrond als (voormalige) politieke vluchteling, heeft BMC een integrale aanpak in beeld gebracht met winst voor statushouders, andere inwoners, maatschappelijke partners én de gemeente.

Deze integrale aanpak is door BMC visueel vertaald naar de vraagstukken die u en uw organisatie kunnen verwachten bij de ondersteuning van statushouders.

Graag komen wij bij u en uw organisatie langs om tijdens een vrijblijvende brainstormsessie de tendens in het land met u te bespreken. Wij zoomen graag in op de praktijk en inspireren u met innovatieve ideeën die bijdragen aan een integrale aanpak van het vraagstuk.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Han Meiberg, business unit manager Sociaal Domein, via telefoonnummer 06-24863390 of per e-mail naar han.meiberg@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIALE-ZEKERHEID

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement