8 apr 2020

Training & Maatwerkoplossing met SKJ-accreditatie

Organisaties en professionals binnen jeugdhulp kunnen niet stil blijven staan. Ze moeten continu veranderen, verbeteren en leren om goede hulp te kunnen bieden in complexe gezinssituaties. Vanuit het BMC ontwikkelcentrum verzorgen wij opleidingsactiviteiten met een uitgebreid aanbod leervormen en maatwerkoplossingen.

Onze ervaren trainers geven presentaties, workshops en trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals die hun deskundigheid en beroepsvaardigheden willen blijven ontwikkelen. Het programma is zorgvuldig samengesteld in samenwerking met experts uit het werkveld. Daarbij zijn de trainingen door het SKJ geaccrediteerd.

Een greep uit het trainingsaanbod:

Basistraining beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals 

In de basistraining staat de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals centraal, voor professionals die werkzaam zijn binnen het (jeugd-)zorgdomein. De deelnemers staan stil bij het ontstaan van de beroepscode en wat dit betekent voor het professioneel handelen. Daarbij worden zij zich bewust van de rechten en plichten, die men heeft als professional in relatie tot de cliënt en diens verwanten.

Duur: 5 uur
SKJ-accreditatie: 7 punten
Locatie: BMC, Amersfoort / Incompany

Verdiepende training beroepsethiek voor jeugd- en gezinsprofessionals 

Deze verdiepende training is een vervolg op de ‘basistraining beroepscode jeugd- en gezinsprofessional’. De deelnemer past de opgedane kennis uit de basistraining over de beroepscode en de werking van het tuchtrecht toe in de verdiepende training. Het gaat in deze training over morele issues, die de jeugd- en gezinsprofessional tegenkomt in het dagelijkse werkveld en hoe daar beroepsethisch juist op te handelen. 

Duur: 5 uur
SKJ-accreditatie: 7 punten
Locatie: BMC, Amersfoort / Incompany

Veilig werken 

Veiligheid in organisaties wordt voor een groot deel bepaald door de mate van psychologische veiligheid. De professional leert wat Secure Base betekent en hoe dat uitwerking heeft op het bewegen van medewerkers. Daarnaast nemen ze de uitgangspunten van psychologische veiligheid onder de loep en brengen die met oefeningen in praktijk. Met elkaar gaan gaan ze de verbinding en de dialoog aan om zo te zorgen voor een daadwerkelijke verandering. 

Duur: 6 uur
SKJ-accreditatie: 10 punten
Locatie: BMC, Amersfoort / Incompany

Complexe scheidingen 

Het begeleiden van ouders en kinderen binnen een complexe scheiding is een grote uitdaging. Een noodzakelijk stap binnen deze problematiek is het maken van een goede analyse, die richting geeft aan de gezinsdoelen. In deze training leren professionals scheidingssituaties te analyseren aan de hand van wetenschappelijke theorie, praktijkvoorbeelden en het analyse-instrument. Daarnaast leren de professionals de juiste attitude te ontwikkelen passend bij scheidingsproblematiek. De aanpak wordt behandeld in een 3-daagse training. Ook kan gekozen worden uit losse modules. Aanvullend is coaching on the job mogelijk. 

Duur: 3-daagse training / losse modules
SKJ-accreditatie: minimaal 4 punten (afhankelijk van keuze vorm) 
Locatie: BMC, Amersfoort / Incompany

Handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze training leren professionals de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in te zetten in hun werk. Zij verbeteren hun vaardigheden in het voeren van gesprekken met alle betrokkenen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Desgewenst kan er een trainingsacteur ingezet worden om het geleerde direct te kunnen toepassen in de praktijk. 

Duur: 3 uur
SKJ-accreditatie: 5 punten
Locatie: BMC, Amersfoort / Incompany

Opzet van de trainingen

Al onze trainingen zijn interactief en praktijkgericht. De trainers van BMC nemen in het trainingsaanbod hun eigen ervaringen mee. Doordat zij zelf met de voeten in de klei staan, weten zij wat er speelt en hoe weerbarstig de praktijk soms kan zijn. Dit maakt dat rollenspellen en voorbeeldsituaties zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen en professionals het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. 

Simulaties en rollenspellen (onder begeleiding van trainingsacteurs) worden ingezet om een bewustwordingsproces op gang te brengen en de competenties te vergroten. Daarnaast is er volop ruimte voor de eigen leervragen. 

De trainingen vinden plaats op onze locatie in Amersfoort of incompany bij uw organisatie. 

Maatwerk

De bovengenoemde trainingen zijn slechts een deel van de opleidingsmogelijkheden. Via het BMC ontwikkelcentrum en met onze expertise in jeugdzorg kunnen wij op basis van uw opleidingsvraag een diversiteit aan onderwerpen en trainingsmogelijkheden bieden.

Bijvoorbeeld:

  • het voeren van kindgesprekken,

  • omgaan met stress,

  • methodieken in de jeugdzorg,

  • werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking en jeugdprostitutie,

  • sexting en grooming. 

Zo bie­dt BMC een ge­ac­cre­di­teerd op­lei­dingstra­ject dat aan­sluit bij de wensen en behoefte van uw or­ga­ni­sa­tie.

BMC Ontwikkelcentrum

Het BMC Ontwikkelcentrum verzorgt verschillende trainingen. Onze opleidingsactiviteiten kenmerken zich door integraliteit (gemengde groepen) en flexibiliteit (maatwerk) en zijn vanzelfsprekend praktijk- en marktgericht (actueel). Klik hier voor meer informatie over het BMC Ontwikkelcentrum.

Contact

Neem voor meer informatie en/of voor het opvragen van een vrijblijvende offerte voor een (maatwerk)opleiding gerust contact met ons op.

OPLOSSING JEUGDHULP SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP

Lianne Groot Jeugdhulp adviseur onderwijs & jeugd 06 - 10 42 67 73