28 okt 2019

Samenwerken aan de meest innovatieve 100.000+-gemeente!

Een mooie samenwerking tussen de gemeente Alkmaar, BMC en het Key Control Dashboard

Het ambitieniveau en de rechtmatigheidsverantwoording

De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om in 2021 de meest innovatieve 100.000+ gemeentelijke organisatie van Nederland te zijn. De professionalisering van de (verbijzonderde) interne controlefunctie is daarbij een van de elementen. Tot op heden werd twee keer per jaar gerapporteerd over de interne controlebevindingen aan de lijnmanagers. Dit gaf de lijnmanagers een beeld van de in-control-status van de periode daarvoor. Linda Braam: “Met het Key Control verwachten we de lijnmanagers in 2020 realtime inzicht te geven in de in-control-status van hun proces(sen) via een dashboard.”

Deze ambitie sluit goed aan bij de aanstaande wetswijziging, waarin het college over 2021 een rechtmatigheidsverantwoording gaat afgeven. Hierbij heeft de gemeente Alkmaar gekozen voor een gestructureerde aanpak om stapsgewijs naar het gewenste ambitieniveau toe te groeien. 

Gemeente Alkmaar innoveert!

Innovatie ligt vooral in verdere digitalisering, werken vanuit integraliteit en een  efficiëntere manier van toetsen en rapporteren. De gemeente Alkmaar heeft ervoor gekozen om met behulp van de implementatie van het Key Control Dashboard hieraan invulling te geven. Op termijn hoopt de gemeente minder tijd kwijt te zijn aan de uitvoering, de afstemming en de rapportage en een betere facilitering voor de gebruikers binnen de gemeente. 

“Integraliteit was een belangrijke voorwaarde bij de aanschaf van een softwareoplossing. We wilden niet verschillende pakketten voor de interne controle en de informatieveiligheid. Werken met één oplossing maakt het voor onze organisatie namelijk een stuk werkbaarder waardoor het gemakkelijker is om iedereen mee te krijgen.

De afgelopen periode hebben de gemeente Alkmaar, het Key Control Dashboard en BMC intensief samengewerkt bij de implementatie van het Key Control Dashboard. In dit traject is ook kritisch gekeken naar de huidige situatie en is voor een paar processen ook rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen, de best practices en de praktijkervaringen van andere klanten.

De samenwerking met BMC en het Key Control Dashboard

In dit traject hebben BMC en het Key Control Dashboard met de betrokken medewerkers op basis van de workshops de processen definitief ingericht en vastgesteld.

Daniël Visser van BMC heeft als facilitator de workshops begeleid. Op basis van de best practices van het Key Control Dashboard en inhoudelijke kennis zijn de key-controls ingericht die het beste aansluiten bij de Alkmaarse situatie en het gewenste ambitieniveau. 

Latisha Meijer en Stef de Graaf van het Key Control Dashboard zijn actief betrokken geweest bij de implementatie. Naast het inrichten van het Key Control Dashboard en het geven van starterscursussen hebben zij er ook voor gezorgd dat het totale project in goede banen is geleid.

Gedurende het project hebben Daniël, Latisha en Stef een intensieve samenwerking gehad met Linda Braam (interne accountant) en Roland van Broekhoven (coördinator interne controle) van de gemeente Alkmaar.

Linda Braam over de samenwerking: “De samenwerking is prima verlopen. Er is goed meegedacht over de juiste oplossing voor de gemeente Alkmaar. De consultants van BMC en het Key Control Dashboard vulden elkaar daarin goed aan.”

Meer informatie & contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met senior adviseur Daniël Visser, via telefoonnummer 06 - 51 71 34 00 of per e-mail naar daniel.visser@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement