7 aug 2018

Quickscan Sociaal Domein

Inzicht in de financiële soliditeit, een must voor de start van de jaarrekeningcontrole!

BMC beoordeelt in een korte tijd de (Verbijzonderde) Interne Controle in het sociaal domein van de processen Participatiewet/Wmo/Jeugdhulp bij uw gemeente. Vanzelfsprekend kunnen wij de scan aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld ook het proces subsidies meenemen.

Bij deze quickscan wordt een risicoanalyse uitgevoerd, op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld voor de uitvoering van de Interne Controle. Dit plan kunt u afstemmen met uw accountant en met uw college van B&W. Ook geeft het plan inzicht in de financiële soliditeit over het sociaal domein van de gemeente.

Er zal worden ingezoomd op de getrouwheid van de financiële verantwoordingen en de financiële rechtmatig­heidsrisico’s die uw gemeente loopt en op de acties die kunnen worden ondernomen om die risico’s af te dekken.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Koos van Huissteden, business unit manager Financiën en Bedrijfsvoering, via telefoonnummer 06 - 27 56 79 59 of per e-mail naar koos.van.huissteden@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement