7 aug 2018

Ondersteuning Chief Information Security Officer

Veel gemeenten hebben inmiddels de rol van Chief Information Security Officer (CISO) c.q. coördinator Informatiebeveiliging toegewezen binnen hun organisatie. Het ontbreekt deze CISO vaak niet aan enthousiasme, maar wel aan kennis, ervaring en tijd om informatieveiligheid te borgen in de organisatie. “Waar moet ik beginnen?”, “Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?“ en “Wat wordt er van mij verwacht?” Allemaal terechte en veel voorkomende vragen bij een startende CISO. Onze enthousiaste CISO-ondersteuners helpen uw CISO graag bij het beantwoorden van deze vragen en ondersteunen de CISO bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

De CISO

Een CISO overziet idealiter het complete spectrum aan informatieveiligheid en coördineert de werkzaamheden hieromtrent. Een CISO met de juiste kennis en ervaring vormt een solide basis voor het doorlopen van de PDCA-cyclus met als uitgangspunt de opzet, bestaan en werking van informatieveiligheid. Heeft u deze rol al belegd? En heeft de verantwoordelijke persoon voldoende kennis, ervaring en vooral tijd om deze rol volledig zelfstandig in te vullen?

CISO-ondersteuning

Wij bieden ondersteuners die deze CISO binnen uw organisatie helpen bij zijn uitgebreide takenpakket en hem of haar werk uit handen nemen. Onze collega’s hebben kennis van en ervaring met de implementatie van maatregelen uit de BIG en de inrichting van de PDCA-cyclus rond informatieveiligheid. Zij zijn ondersteunend aan de CISO.

Wat kan CISO-ondersteuning voor uw CISO betekenen?

  • Het opstellen en implementeren van procedures, protocollen, beleidsstukken, notities en gedragsregels.

  • Uitvoeren van dataclassificaties en risico-analyses.

  • Ondersteuning bij het doorlopen van de PDCA-cyclus.

  • Ondersteunen bij de implementatie van verbetermaatregelen.

  • Deelnemen aan en leiden van overleggen en projectgroepen.

  • Planningen coördineren en bewaken.

  • Opzetten en ondersteunen bij het uitvoeren van bewustwordingscampagnes.

  • Interpreteren van BIG-normen en bijbehorende maatregelen.

  • Voorbereiden van audits en zelfevaluaties, zoals BRP, DigiD en ENSIA

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met adviseur Martijn van Engelen, via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar martijn.van.engelen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement