5 nov 2020

Modernisering arbeidsvoorwaarden

Veel overheidsorganisaties hebben de Wet normalisering rechtspositie arbeidsvoorwaarden (Wnra) gebruikt om de de arbeidsvoorwaardelijke regelingen technisch te herzien en te bundelen. Een mooie vervolgstap is het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, waarbij u al deze regelingen gebruiksvriendelijk aanbiedt op een manier die past bij deze tijd en bij uw medewerkers. Dat bevordert ook de zelfredzaamheid van de werknemer en als gevolg bespaart het de HR-adviseur veel tijd op de ad hoc vragen.

BMC kan in deze transformatie naar fris hedendaags arbeidsvoorwaarden pakket van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie in:

  • het uitvoeren van een gebruikersonderzoek en -analyse op uw personeelshandboek of lokale regelingen;
  • het herschrijven en herijken van uw personeelshandboek of lokale regelingen, zowel op vorm als op inhoud;
  • het vormgeven van uw personeelshandboek in een modern interactief jasje;
  • een praktische workshop/introductie in Adobe InDesign om het personeelshandboek zelf bij te kunnen houden.

In deze moderniseringsslag biedt BMC maatwerk en kunnen diensten geleverd worden op basis van de behoefte van uw organisatie. Onze dienstverlening kan daarmee variëren van procesbegeleiding tot volledige ontzorging en van herschrijven tot inhoudelijk herzien van regelingen inclusief het meenemen van het medezeggenschap in deze wijzigingen.

Werkwijze

Om zeker te zijn dat wij optimaal aan uw wensen kunnen voldoen, zullen wij voordat wij aan de slag gaan met alle regelingen, eerst één regeling aanpassen en met u bespreken, zodat u inzicht heeft in onze werkwijze en de kwaliteit van het resultaat.

Maatwerk voor de gebruiker

BMC deelt uw personeelshandboek in op de voor uw werknemers meest praktische wijze. Hoofdstukindeling en vindbaarheid van regelingen sluiten daardoor optimaal aan bij de gebruikersbehoefte.

Analyse

BMC analyseert voor uw organisatie het gebruik/raadpleging van arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Dit gebeurt op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau.  De resultaten van deze analyse worden door onze adviseur vertaald in een praktisch advies over de inrichting van uw personeelshandboek op basis van gebruik, zodat de vindbaarheid en indeling optimaal passend zijn voor uw werknemers.

Digitaal & interactief personeelshandboek

BMC steekt uw personeelshandboek in een interactief en modern jasje. Dat wil zeggen dat wij uw arbeidsvoorwaardelijke regelingen naar uw wens indelen in hoofdstukken en dit verwerken in een aantrekkelijk digitaal format. Daarbij is de informatie overzichtelijk en benaderbaar. Ook zorgen wij dat uw werknemers in de toekomst zelf het interactieve personeelshandboek kunnen bewerken en aanpassen door middel van een praktische workshop.

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het moderniseren van uw arbeidsvoorwaarden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Arnoud Luijsterburg of Marleen Wittenberg via onderstaande gegevens.

OPLOSSING HRM ORGANISATIEONTWIKKELING

Arnoud Luijsterburg HRM senior accountmanager 06 - 10 41 42 70
Marleen Wittenberg manager 06 - 30421732