30 jul 2018

Mediationvaardigheden: verbeter het contact met de burger

Het eerste contact dat de burger met de gemeente heeft is meestal met de medewerk(st)er achter de informatiebalie of receptie. Dat moment kan bepalend zijn voor de tevredenheid van de burger, want hier begint het leveren van excellente dienstverlening. Met toepassing van mediationvaardigheden verloopt dit eerste contact en de verdere dienstverlening prettig, voor zowel de burger als de gemeente.

Waarom mediation?

Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met meer dan tien pilotgemeenten blijkt dat met de inzet van mediationvaardigheden aanzienlijke verbeteringen zijn te bereiken. Te weten:

  • Verbetering van de klanttevredenheid van 20%

  • Verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren van 20%

  • Vermindering van de administratieve lasten voor burger van 23%

  • Vermindering van de kosten voor de overheid van 27%

Invoering van mediationvaardigheden

BMC heeft ervaring met invoering van mediationvaardigheden bij gemeenten. Kenmerkend is dat de aanpak maatwerk is, passend bij uw situatie en ontwikkelingsfase.

Na de intake ontwikkelen wij in een interactieve workshop met uw medewerk(st)ers en manager het verbetertraject. Aan de orde komen onder andere de visie op excellente dienstverlening en de gewenste competenties en gedragsuitingen.

Meer weten? Download de informatieleaflet 'Prettig contact met uw burgers door toepassing van mediationvaardigheden'.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jannie Lammers, via telefoonnummer 06-21858223 of per e-mail naar jannie.lammers@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement