7 aug 2018

Maatschappelijke innovatie

Krappe budgetten, een terugtredende overheid en complexer wordende maatschappelijke problematiek vragen om creatieve oplossingen in de zorg, het onderwijs, het milieu en de arbeidsmarkt. Het vraagt om co-creatie van gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. Alle (potentiële) talenten die in de lokale gemeenschap aanwezig zijn, moeten worden gemobiliseerd en benut.

Versterking maatschappelijke veerkracht gemeenten

Een manier om deze co-creatie te organiseren is sociale innovatie. Sociale innovatie is te zien als een nieuwe manier om tot creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen, waarbij vooral het probleemoplossend vermogen van de samenleving zelf wordt aangesproken. Het stelt de samenwerking tussen mensen centraal in de focus op innovatieve vormen van publieke dienstverlening.

Hierdoor ontstaan enerzijds nieuwe beleidsoplossingen en anderzijds biedt het nieuwe kansen voor gemeenten om sociale innovatienetwerken op gang te brengen en tot een herverdeling van taken te komen tussen de overheid, instellingen, bedrijven en bewoners. Het gaat hierbij om het realiseren van complexe maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een buurtonderneming of het optimaliseren van het wijkbeheer. Bij deze maatschappelijke innovaties wordt de maatschappelijke veerkracht van lokale gemeenschappen versterkt.

Realisatie maatschappelijke innovaties gemeenten

BMC ziet maatschappelijke innovatie als een belangrijke voertuig om de veerkracht van lokale gemeenschappen te versterken. In een zoektocht naar een gefundeerde aanpak voor maatschappelijke innovatie heeft BMC zich laten inspireren door ervaringen die in het bedrijfsleven zijn opgedaan en heeft deze concepten vertaald naar een aanpak om de innovatiekracht van gemeenten te versterken.

Download de leaflet 'Maatschappelijke innovatie'

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Roel Wever, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 – 11 30 02 70 of per e-mail naar roel.wever@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement