1 mei 2020

Kansen door Sport te verbinden met het sociaal domein: de Sportbeleidsscan

Heeft u sport en bewegen al beleidsmatig verbonden met het sociaal domein? Na de decentralisaties in het sociaal domein werkt uw gemeente waarschijnlijk ook aan passende invullingen van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze transformatie biedt kansen om het sociaal domein te verbinden met flankerende beleidsvelden, zoals sport, bewegen en gezondheid.

Het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl is vaak het kernthema voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Sport en bewegen heeft een significant positieve relatie op de maatschappelijke effecten gezondheid, educatie, burgerschap, sociale leefbaarheid, mobiliteit, natuur, duurzaamheid en werkgelegenheid. BMC is groot voorstander van het optimaal benutten van de kracht van sport en bewegen om aanvullende maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Heeft u het sport- en beweegbeleid van uw gemeente al dienstbaar gemaakt aan overkoepelende doelstellingen uit het sociaal domein?

BMC ondersteunt gemeenten bij het in kaart brengen van deze verbindingen tussen sport en het sociaal domein door te starten met het uitvoeren van een laagdrempelige Sportbeleidsscan. Om te komen tot beleidsintegratie worden er vier processtappen doorlopen. Desgewenst kan de procesinrichting uitgebreid worden op basis van maatwerk, bijvoorbeeld door interviews met beleidsexperts of aanvullende interactieve sessies met medewerkers van de gemeente en/of uitvoeringspartners.

 1. Analyse en confrontatie 
  BMC analyseert beschikbare beleidsdocumenten vanuit het sociaal domein en sport. De maatschappelijke effecten, doelen en doelgroepen worden met elkaar geconfronteerd.

 2. Brainstorm kansrijke arrangementen
  BMC organiseert een eerste interactieve brainstormsessie met medewerkers van de gemeente en een adviseur van BMC. Dit vormt het creatieproces van waaruit kansrijke koppelingsmogelijkheden ontstaan. Creativiteit, optimisme en ondernemerszin staan hierin centraal.

 3. Beoordelen en selecteren arrangementen
  BMC organiseert een tweede interactieve sessie met medewerkers van de gemeente en een adviseur van BMC. Het doel van deze sessie is het beoordelen van de arrangementen op basis van een toetsingskader (bijvoorbeeld: realiteit, haalbaar en bestuurlijke voorkeur). Dit resulteert in een selectie van arrangementen die prioriteit krijgen en geïmplementeerd mogen worden.

 4. Besluitvorming en realisatie
  BMC stelt een plan van aanpak op om te komen tot implementatie van de geselecteerde arrangementen. Dit plan van aanpak wordt besproken en opgeleverd aan de opdrachtgever, waarna er eventueel een besluitvormingstraject kan worden gestart.

De investering voor bovengenoemde inzet en resultaten bedraagt € 2.500,—. Dit is exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Bas van der Heijden, senior adviseur Sociaal Domein bij BMC, via 033 - 496 52 00 of per e-mail naar bas.van.der.heijden@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier onderaan de pagina.

OPLOSSING SPORT-EN-BEWEGEN

Contact

Foto

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?