3 aug 2018

Inrichting beleidskader Telewerken en risico-analyses

De beslissing om te gaan telewerken wordt op veel plaatsen schijnbaar moeiteloos genomen. Er zitten behoorlijk wat voordelen aan. Medewerkers minder vaak in de file, minder kantoorruimte nodig en ambtenaren die aan de keukentafel van de burger de zorgproblemen in kaart brengen. Er zitten ook risico’s aan telewerken en daar worstelen overheidsorganisaties en in het bijzonder gemeenten mee.

Om adequaat te kunnen handelen is het noodzakelijk om thuis, onderweg of bij de klant over vertrouwelijke informatie en ook over persoonsgegevens te kunnen beschikken. De privacywetgeving stelt eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens en de vraag is of daaraan voldaan wordt als de gegevens op een tablet of smartphone meegenomen worden of thuis op de (privé-)PC staan. BMC heeft het beleidskader voor telewerken beschreven en kan deze nader toelichten in een workshop of MT-overleg. Daarnaast begeleiden onze adviseurs ook de risico-inventarisatie en evaluaties met betrekking tot het telewerken.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met onze senior adviseur, Julius Duijts. U kunt hem telefonisch bereiken via (033) 496 52 00 of per e-mail naar julius.duijts@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT INFORMATIEBEVEILIGING PRIVACY CYBERSECURITY RISICOANALYSE BEWUSTWORDING VERWERKINGENREGISTER

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement