6 aug 2018

Governancestructuur

Transparante besluitvorming en goed toezicht is van essentieel belang voor de verdere professionalisering van Woningcorporaties. De laatste jaren is hier in de sector dan ook meer aandacht voor, mede gemotiveerd door schandalen in de pers en extra druk vanuit de politiek en de belangenvereniging (met als resultaat de Aedes Governancecode).

Corporaties onderkennen dan ook steeds meer het nut en de noodzaak van transparantie, zowel intern als extern, in de eigen besluitvorming en aansturing. Een gedegen governancestructuur is hierbij van groot belang. BMC heeft ervaring in het opstellen van governancestructuren, het invulling geven aan de benodigde statuten en reglementen en het transparant maken van besluitvorming, door middel van investeringsstatuten en -kaders.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement