30 jul 2018

Formatiecalculatie Sociaal Domein

Met de decentralisatie van de Jeugdwet en de AWBZ en de inwerkingtreding van de Participatiewet hebben gemeenten er een aantal taken bij gekregen. Veel gemeenten vragen zich af hoeveel formatie er binnen hun gemeentelijke organisatie nodig is om deze nieuwe taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde formatie voor (nieuwe) uitvoerende taken zoals account- en contractmanagement, de afhandeling van de toegang en de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk.

Het Formatiecalculatiemodel Sociaal Domein helpt u vast te stellen welke capaciteit in menskracht er nodig is voor de uitvoering van het gemeentelijk sociaal beleid in al zijn onderdelen. De uitkomsten van het model betreffen de benodigde formatie in fte per taak, per functie en in het totaal. De uitkomsten kunnen door gemeenten gebruikt worden als norm waartegen de huidige formatie van de afdeling Werk & Inkomen en/of de Wmo-afdeling kan worden afgezet of als hulpmiddel om de formatie voor nieuwe taken vast te stellen.

Het onderzoek start met een analyse van uw organisatie en werkwijze. Onze onderzoeksspecialisten gaan vervolgens verder met het verzamelen en analyseren van meer specifieke cijfers, aantallen en taken. Dit doen zij op basis van de door u aangeleverde getallen en informatie en naar aanleiding van interviews. Op basis van al deze informatie maken wij het onderzoeksmodel op maat voor uw organisatie. De resultaten bespreken we uitvoerig met u in een slotbespreking, waarbij we u adviseren over de toekomst. U ontvangt een eindrapportage met de resultaten en een blik richting de toekomst op basis van uw ambitie en trends en ontwikkelingen.

Het resultaat:

  • Een overzicht van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van taken in het sociaal domein;

  • Een adviesgesprek voor nadere duiding.

Voor dit onderzoek zal een offerte op maat worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Benno Wiendels, via telefoonnummer 06-29534736 of per e-mail naar benno.wiendels@bmc.nl, of met adviseur Ali Dekker, per e-mail naar ali.dekker@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement