4 feb 2020

Fiscale advisering en ondersteuning BMC

Er is een nieuw fiscaal dienstenpakket beschikbaar, speciaal voor gemeenten, provincies en waterschappen. Fiscalisten van BMC worden uiteraard ingeschakeld voor interim ondersteuning bij, maar steeds vaker ontvingen wij ook specifieke vragen over dit vakgebied. Daarom hebben we onze dienstverlening op fiscaal gebied onder de loep genomen en uitgebreid. Hieronder vallen zowel producten als (maatwerk) trainingen en workshops. Hiermee kunt u grip houden op uw fiscaliteit.

1. Quickscan btw/btw-compensatiefonds (BCF)

Onze Quickscan btw/BCF is ontwikkeld om de financiële risico’s en kansen bij gemeenten te inventariseren en beheersen, met name op het gebied van btw en het btw-compensatiefonds (BCF). Aan de hand van data-analyses en een interview ter plaatse, brengen we in kaart in hoeverre de organisatie werkt volgens de geldende fiscale wet- en regelgeving en waar optimalisatie mogelijk is. Voor de Quickscan hanteren we data met btw-labeling uit de administratie van de gemeente. Ervaring leert dat het een uitstekende manier is om snel een goed beeld van de stand van zaken binnen de organisatie te krijgen. Indien op andere terreinen knelpunten aan het licht komen, dan zullen desgewenst ook andere professionals van BMC worden ingezet.

2. Fiscale Actualiteitensessie

Tijdens de Fiscale Actualiteitensessie praten we onze klanten bij over de fiscale ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk. We behandelen o.a. de belangrijkste wetswijzigingen uit het Belastingplan 2020, de relevante jurisprudentie van de afgelopen periode, maar ook eerder aangekondigde wijzigingen. In de interactieve sessie kunt u eigen (knel)punten inbrengen. Het delen van ervaringen met andere (concern)controllers, financieel adviseurs, administratieve medewerkers en fiscalisten wordt zeer op prijs gesteld. Na afloop van de sessie zijn de deelnemers volledig op de hoogte van de belangrijkste fiscale wijzigingen en de impact op hun organisatie. Daarnaast hebben zij de kennis en handvatten om de meest recente ontwikkelingen in hun processen en controles te borgen.

3. Fiscaal Trainingspakket

We bieden trainingen over verschillende onderwerpen aan, zoals btw en BCF (btw-compensatiefonds), de fiscale aspecten van vastgoed, loonheffingen en werkkostenregeling, de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen, verhuurderheffing en tax control. Daarnaast is het mogelijk een traject op maat samen te stellen voor een specifieke groep deelnemers. We behandelen niet alleen de theorie, maar zorgen ook voor voldoende ruimte om met praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan en vragen te beantwoorden. Tijdens interactieve sessies bieden we de kennis en handvatten om fiscale vraagstukken in de dagelijkse praktijk zelf op te lossen. Om dit te bereiken hanteren we een maximum van 20 deelnemers. Workshops en trainingen kunnen zowel intern als op een centrale locatie gegeven worden.

4. Fiscale Vraagservice

Regelmatig zijn er vragen waarover de organisatie graag zou willen overleggen met een specialist. Advies inwinnen bij een traditionele belastingadviseur is vaak tijdrovend en duur, terwijl er behoefte is aan een snelle en bruikbare oplossing. Voor deze situatie bieden we de Fiscale Vraagservice aan. Binnen één werkdag ontvangt de organisatie (telefonisch of per e-mail) antwoord op de vraag. De Vraagservice helpt de gemeente bij het fiscaal in control raken en blijven. Doordat de service laagdrempelig is – en er geen ‘uurtje-factuurtje’ tegenover staat – worden korte, praktische vragen sneller gesteld. Zo kunnen onnodige risico’s worden vermeden en fiscale optimalisatiekansen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. De Fiscale Vraagservice is beschikbaar voor een vast bedrag per vraag of in een abonnementsvorm voor een vast bedrag per jaar.

Meer informatie? Neem contact op

OPLOSSING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING