19 sep 2018

Evaluatie Sociaal (wijk)team

Veel gemeenten in Nederland werken met sociale (wijk)teams. Deze teams functioneren volgens het principe ‘1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur’. Met deze integrale, generalistische aanpak heeft het sociaal (wijk)team als doel het beroep op tweedelijnszorg terug te dringen en meer in te zetten op het zelforganiserend vermogen van mensen. Maar wordt dit doel ook daadwerkelijk bereikt? Hoe functioneren de sociale (wijk)teams in de praktijk? Wordt er écht integraal gewerkt?

Een evaluatie geeft antwoord op deze vragen. Zo krijgt u er zicht op of de opzet en aanpak van de sociale (wijk)teams in uw gemeente effectief is.

Evaluaties van sociale (wijk)teams zijn het meest succesvol wanneer ze worden onderzocht vanuit verschillend perspectief: vanuit de gemeente,
de leden van het sociaal (wijk)team, de professionals van maatschappelijke organisaties en aanbieders en de klant. Wij bieden dit onderzoek ook aan als monitor waarmee u periodiek zicht houdt op de prestaties van uw sociaal (wijk)team. U kunt er ook voor kiezen om alleen het klantperspectief te laten onderzoeken in de vorm van het klantonderzoek met betrekking tot de toegang.

Met dit onderzoek maken wij aan de hand van een aantal casussen inzichtelijk hoever de samenwerkende partners zijn met de nieuwe werkwijze. Deze casussen worden geselecteerd in samenspraak met de gemeente. Bij casusonderzoek worden diverse methoden/perspectieven gehanteerd. Met behulp van (telefonische) interviews, groepsgesprekken en raadpleging van relevante documenten en sturingsinformatie achterhalen we de ervaringen van alle betrokkenen en de resultaten.

Resultaat

De evaluatie geeft aan of de beoogde doelen worden gehaald, tegen welke kosten dit gebeurt en welke verbetermogelijkheden er zijn. U krijgt inzicht in:

  • Inzicht in de behaalde en beoogde doelen;

  • Inzicht in de kosten die ermee gemoeid zijn en de verbetermogelijkheden;

  • Inzicht in het werkproces, de prestaties, de samenwerking, de financiële resultaten en de effecten van de nieuwe werkwijze.

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement