30 jul 2018

Bezwaarschriften WWB en Wmo

De behandeling van bezwaren van Wwb- en Wmo-cliënten heeft routinematige kenmerken. Daarvan kunt u slim gebruik maken door de inzet van een deskundige van BMC. De BMC-adviseur is zowel qua inhoud als qua processturing een expert. Het proces verloopt zeer waarschijnlijk efficiënter, en dus tegen minder kosten, dan wanneer uw eigen ambtelijke organisatie ermee wordt belast.

De expert van BMC heeft talrijke bezwaar- en verweerprocedures verzorgd. Die ervaring komt het zorgvuldig handelen van uw gemeente ten goede. Het bezwaar- en verweerproces verloopt soepel en de uitkomst is optimaal voor uw gemeente en voor de cliënt die zich tekortgedaan voelt. Het proces lijdt niet onder de eventuele beeldvorming die reeds tussen partijen tot stand is gekomen.

Uiteraard geeft u zelf de inhoudelijke sturing, bijvoorbeeld in kwesties waarin de keuze moet worden gemaakt of het oordeel ‘naar de letter’ of ‘naar de geest’ van de regeling moet zijn.

De inzet van de expert kan gebeuren vanaf het punt dat u verkiest:

  • Stelt u zelf het complete dossier samen, of wilt u het hele traject overdragen?

  • Hebt u al verkend of mediation mogelijk is, of wilt u dit laten onderzoeken door de externe medewerker?

  • Wilt u degene die bezwaar heeft zelf ambtelijk horen, of geeft u de voorkeur aan een onafhankelijke visie?

  • Wilt u zelf (in de persoon van een ambtenaar) verschijnen voor de desbetreffende commissie of rechtbank, of wilt u dat overdragen aan de externe deskundige die het dossier en de materie van A tot Z kent?

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Han Meiberg, business unit manager Sociaal Domein, via telefoonnummer 06-24863390 of per e-mail naar han.meiberg@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIALE-ZEKERHEID

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement