9 okt 2018

Bewustwording: De essentie voor veilige informatie

Beleid, procedures, audits en regelgeving zijn niet genoeg om de informatieveiligheid op het gewenste niveau te brengen en te houden. De mens is de cruciale factor: het menselijk handelen is de essentiële schakel in de werkprocessen waarin informatieveiligheid in het geding kan komen.

Bewustwording is geboden, voor medewerkers, management en bestuur, dus in alle lagen van de organisatie. Het is van groot belang dat zij zich bewust zijn van de risico’s die zijzelf, hun organisatie, en de inwoners voortdurend lopen. BMC helpt u ervoor te zorgen dat medewerkers, management en bestuur zich bewust worden van deze risico’s, door middel van een planmatige aanpak en praktische tips.

De adviseurs van BMC hebben een brede kennis van en ervaring in overheidsorganisaties. Zij weten vanuit alle vakgebieden, zoals ICT, het sociaal domein, of HRM de verbinding te leggen met informatieveiligheid en privacy. Zij staan naast de medewerkers vanuit hun ervaring met het dagelijks werk binnen de gemeente. Altijd pragmatisch en resultaatgericht.

Met behulp van het programma Bewust van Veilige Informatie ontstaat een sterke samenhang tussen alle geledingen: van B&W tot het MT en de vakafdelingen.

Download de brochure

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over het programma Bewust van Veilige Informatie of om een vrijblijvende afspraak te maken kunt u contact opnemen met:

OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement