6 aug 2018

Alignmentonderzoek: staat onze organisatie ‘in lijn’ met onze doelen en ambities?

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een grote mate van zelfredzaamheid bij de klant, maar ook bij het personeel van de woningcorporaties er wordt gevraagd om eigen denkkracht en ‘zelf doen’.

Deze andere tijden vragen ook om andere of nieuwe woon-zorgconcepten. Hoe blijf je hier als organisatie op inspelen en kan dit met de huidige bezetting (zowel kwantitatief als kwalitatief) en/of moet je iets doen aan de gereedschapskist van de huidige medewerkers?

Kortom: Zijn de woningcorporaties klaar voor de toekomst?

Om inzicht te krijgen in deze vraag kan BMC voor u een scan uitvoeren naar de mate waarin de organisatie is ‘uitgelijnd’ op de strategie. Dit gebeurt volgens het 7s-model. Daarbij worden de (primaire) bedrijfsprocessen doorgelicht en wordt er inzicht gegeven in de wijze waarop de beheerkosten kunnen worden teruggedrongen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement