9 dec 2021

Yvonne Bieshaar treedt toe als partner Arbeidsmarkt bij BMC

Yvonne Bieshaar treedt toe als partner Arbeidsmarkt bij BMC

Met ingang van 1 januari 2022 versterkt Yvonne Bieshaar BMC als partner Arbeidsmarkt. Haar ervaring en expertise zal ze vooral inzetten op het gebied van arbeidsmarktparticipatie, bestaanszekerheid en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor werkte Yvonne als directeur Sociaal Domein bij de gemeente Eindhoven. 

BMC is verheugd over de komst van Yvonne Bieshaar. Marieke van der Burg, managing partner Sociaal Domein: ‘Yvonne gaat met haar brede ervaring en expertise bijzondere waarde toevoegen aan BMC en, samen met onze adviseurs, aan de publieke sector als geheel. We zijn trots dat zij zich aan onze organisatie verbindt’. Yvonne kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: ‘BMC biedt, ook als onderdeel van de Randstad Groep, kwaliteit, kennis en wendbaarheid en laat zien hoe het écht anders kan op de arbeidsmarkt. Ik vind het een eer om mij in te zetten voor een excellente publieke sector en de cross-overs te zoeken met private partijen. De vraagstukken die voor ons liggen, vragen om een stevige coalitie. Daar wil ik graag aan bijdragen!

Uitgebreide ervaring

Yvonne heeft een uitgebreide staat van dienst binnen het hele sociale domein, in het bijzonder op het vlak van arbeidsmarktparticipatie. Voorheen was ze onder meer directeur Sociaal Domein bij de gemeente Eindhoven, directeur Sociale Dienst bij het samenwerkingsverband van de Drechtsteden, directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken in ’s-Hertogenbosch en manager Regie Arbeidsmarktbeleid en directeur Werkmaatschappij in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast vervulde ze diverse bestuursfuncties, waaronder die van plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Pluryn/Intermetzo en Lid Raad van Toezicht Stichting Stimulansz. Op dit moment is ze actief als bestuurslid van Stichting Inlichtingenbureau.

Centrale rol

Als partner Arbeidsmarkt gaat Yvonne Bieshaar een centrale rol vervullen in het uitzetten van de strategische koers en doorontwikkeling van het adviesprofiel van BMC op het thema arbeidsmarkt. Ze is gesprekspartner voor onze opdrachtgevers en sparringpartner voor collega’s. Samen met onze adviseurs gaat ze werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. 

Foto Yvonne Bieshaar

Meer informatie

Ruud Berendsen PR Manager & Woordvoerder 06 - 57 09 05 98