11 mei 2021

Marcel Meijs versterkt BMC

Met veel genoegen maken we bekend dat Marcel Meijs vanaf 15 mei BMC komt versterken als strategisch adviseur. Marcel Meijs combineert zijn aanstelling bij BMC met zijn promotieonderzoek naar beleidmaken en beleiduitvoeren in het sociaal domein.

BMC werkt graag met adviseurs die in staat zijn wetenschappelijke inzichten te vertalen naar oplossingen die bijdragen aan de uitvoeringskracht in de publieke sector. Met zijn ruime ervaring in het openbaar bestuur, waarvan de laatste vier jaar als gemeentesecretaris in Tilburg, past Marcel Meijs dan ook uitstekend bij BMC.

Over zijn aanstelling bij BMC zegt Marcel zelf: ‘De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en het werk bij BMC biedt de mogelijkheid om inzichten uit de wetenschap te benutten voor de praktijk van overheidshandelen in het sociaal domein. En omgekeerd om wetenschap te verrijken met inzichten uit diezelfde praktijk. Zo kan ik blijven werken aan een betere publieke sector. Ik zie ernaar uit om dat samen met de collega’s van BMC te gaan doen.’

Marcel was achtereenvolgens gemeentesecretaris in Sittard-Geleen, Enschede en Tilburg. De gemeente Tilburg won onder zijn leiding de titel ‘Overheidsorganisatie van het jaar 2019’. Daarnaast was Marcel onder meer voorzitter van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen, lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, lid van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein en lid van de Denktank Lokale Kwaliteiten van de VNG.

Bij BMC zet Marcel zijn ervaring en expertise vooral in op het thema Uitvoeringskracht, en dan met name bij vraagstukken waarbij maatschappelijke partners en overheden gezamenlijk uitvoering geven aan beleid – lokaal, regionaal of landelijk. Waarbij ook wordt gewerkt aan nieuwe vormen van governance, aan het werken als één overheid.

Marcel Meijs

Meer informatie

Ruud Berendsen PR Manager & Woordvoerder 06 - 57 09 05 98