9 nov 2017

BMC presenteert advies gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen

In het voorjaar van 2017 kreeg BMC de vraag vanuit de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen om onderzoek te doen naar hun sterktes en zwaktes. Het doel van deze onderzoeken was het achterhalen hoe de strategische positie van de steden versterkt kan worden en zo kan bijdragen aan de opgaven van Zuid-Limburg.

Het onderzoek onthult dat er een dringende noodzaak is aan verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Limburg. De eigen belangen van de verschillende gemeenten vormen in de huidige situatie een te grote bron van invloed binnen het samenwerkingsproces. Dit heeft nadelige gevolgen voor de inwoners, bedrijven en organisaties waarschuwt het onderzoekteam.

Het toekomstbeeld dat wordt geschetst, gebaseerd op de huidige situatie, trends en ontwikkelingen, toont een verzwakking van de regio door vertrekkende bedrijven en personeel waarbij ondertussen de sociale problematiek en sociaaleconomische verschillen toenemen.

In de afgelopen twintig jaar heeft de samenwerking binnen Zuid-Limburg ook tot vooruitgang geleid, onder andere door persoonlijke inspanningen van bestuurders. Dit weegt echter niet op tegen de negatieve effecten van de huidige manier van samenwerken. Een gezamenlijke strategische visie op basis van wederkerigheid, vertrouwen en rolverdeling is een vereiste, aldus BMC.

De gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de onderzoeksresultaten. Uiterlijk 1 januari 2019 moet de vernieuwde samenwerking een feit zijn. Daarbij worden ook de provincie Limburg en andere gemeenten in Zuid-Limburg actief betrokken.

In dit artikel van De Limburger leest u meer over de resultaten van het onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Roel Wever, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 – 11 30 02 70 of per e-mail naar roel.wever@bmc.nl.