11 mei 2016

BMC Onderzoek voert Monitor Speciaal Onderwijs uit

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

De stuurgroep (V)SO in de transities wil de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs volgen en heeft BMC Onderzoek de opdracht gegeven om hiervoor de Monitor Speciaal Onderwijs te ontwikkelen.

De monitor geeft inzicht in de consequenties van de decentralisaties in het sociaal domein voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en de eventuele acties die de scholen naar aanleiding hiervan nemen. Ook brengt de monitor de positie van de scholen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in kaart.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Nico Brinkman, partner onderzoek, via telefoonnummer 06 - 51 37 69 48 of per e-mail naar nico.brinkman@bmc.nl.