17 feb 2022

Besturen doe je samen, handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context

Alleen als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken is goed bestuur mogelijk. Maar hoe doe je dat? Het nieuwe boek ‘Besturen doe je samen’ gaat hier op in.

In het boek Besturen doe je samen schetsen auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters dilemma’s, do’s en don’ts én oplossingen op het gebied van het samenspel in de bestuurlijke driehoek. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk laten ze zien wat wel en niet werkt in dit samenspel. En wat daarbij de rol is van de vooruitgeschoven posten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Eén van de belangrijkste handreikingen luidt dat samenspel altijd de uitkomst is van overleg. Of zoals de auteurs het verwoorden: ‘Het samenspel tussen raad, college en organisatie kan niet met een schriftelijk voorstel worden geregeld.’

‘Wanneer je actief bent als burgemeester, secretaris of griffier en samen de lokale democratie wil versterken, kun je niet om dit boek heen. Het biedt inzicht en praktische handreikingen. Het belangrijkste inzicht: geen goed samenspel zonder goed tegenspel.’ - Harry de Visch Eybergen, gemeentesecretaris gemeente Vught

Officiële lancering op 17 februari

‘Besturen doe je samen’ werd op 17 februari 2022 officieel gelanceerd. Tijdens een online webinar, overhandigde Ingrid Geveke, directeur advies bij BMC, de eerste exemplaren van het boek aan o.a. Pim van Vliet (voorzitter VGS en gemeentesecretaris gemeente Leiden) en Renée Wiggers (voorzitter van de Vereniging voor Griffiers en griffier Provinciale Staten Overijssel). Daarna volgde een gesprek met de auteurs. Belangrijkste conclusie: 

‘Dualisme is altijd in beweging. Vanuit eigen rollen blijven zoeken om tot evenwicht te komen tussen elkaars belangen. “Besturen doe je samen' is hiervoor een goede basis.” - Victor Molkenboer, burgemeester Woerden

Samenspel met vertrouwen aangaan

Het boek is een initiatief van BMC en wordt uitgegeven door R&Z Boeken. Als hét advies- en expertisebureau voor de publieke sector weet BMC dat de vraagstukken op de gemeentelijke tafels ingewikkeld zijn en dat er zijn veel actoren nodig zijn om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Met ‘Besturen doe je samen’ willen we raad, college en gemeentelijke organisatie te helpen het samenspel met vertrouwen aan te gaan.

Over de auteurs

Auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters zijn hun hele werkende leven actief in het gemeentelijke domein. Irma Woestenberg was vijftien jaar gemeentesecretaris in ’s-Hertogenbosch en was daar, samen met de griffiers en de burgemeesters, succesvol bezig met het samenspel tussen raad, college en organisatie. Ben Kokx is ruim veertig jaar betrokken bij het functioneren van overheidsorganisaties, vooral gemeenten en waterschappen. Michel Wolters werkt ruim twintig jaar bij en voor de overheid, en was een aantal jaar adviseur en managing partner bij advies- en expertisebureau BMC. Voor dit boek hebben de auteurs vele gesprekken gevoerd met leden van raad en college én met medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Zij hebben hun ideeën en inzichten uitvoerig getoetst voordat ze in deze uitgave zijn opgenomen.

Op de bijgevoegde foto van links naar rechts de auteurs: Ben Kokx, Irma Woestenberg en Michel Wolters

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het boek, een recensie-exemplaar of een interview met de auteurs? Neem dan contact op met uitgever R&Z Boeken via info@rzboeken.nl of bel direct met uitgever René Ravestein: 06 - 53 90 29 66. U kunt ook contact opnemen met Heleen Jansen, woordvoerder van BMC via pers@randstadgroep.nl.

Gerelateerde artikelen