Big Data gebruiken voor gemeenten

BMC werkt samen met Ortec als het gaat om de inbedding van Big Data in uw gemeente. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van toegepaste dataprojecten.

Zo’n traject wordt bijvoorbeeld bij een gemeente in Zuid-Holland uitgevoerd. De gemeentelijke datahuishouding wordt geanalyseerd en de (diverse) informatiebehoeften worden achterhaald. Dit leidt tot een datawarehouse waarbij zowel gemeentelijke data als openbare (‘open’) data en Big Data (o.m. Twitter en webanalyses) samengebracht zijn. Voor de ontsluiting van deze data wordt een dynamische dashboardstructuur ingericht en worden medewerkers opgeleid.

BMC heeft daarnaast een laagdrempelige methode ontwikkeld om een eerste verkenning van het Big Data-onderwerp toe te passen. In een zogenoemde ‘creatieve datasessie’ gaan bestuurders, managers en (senior) beleidsmedewerkers aan de slag met een interactieve verkenning van Big Data in de lokale context. Inmiddels zijn deze sessies bij twee gemeenten in Zuid-Holland gehouden. Tijdens de sessies worden onder meer de volgende vragen beantwoord: Wat is ‘Big Data’? Wat kan ik met Big Data in mijn dagelijkse werkzaamheden? Wat is er technisch, maar ook organisatorisch nodig om bij onze gemeente ermee aan de slag te gaan? Tot slot wordt er door middel van een creatief onderdeel gewerkt aan de eerste stappen die tot een pilot leiden. De wensen en behoeften van de gemeente staan hoe dan ook centraal.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?