Big Data

Succesvol inzetten: Bewustzijn, Projecten en Opleiding

Gemeenten zijn in toenemende mate bezig met (het verkennen van) Big Data-toepassingen. De wens om, gebruikmakend van gestructureerde en ongestructureerde databronnen, meer inzicht te krijgen in en grip te krijgen op (gemeentelijke) processen wordt steeds meer manifest. Ook ontstaat het besef dat de slag gemaakt moet worden naar een steeds ‘datavaardiger’ gemeentemedewerker. En dit alles in een gegarandeerde privacyveilige omgeving.

Databewustzijn: Leren sturen en monitoren met data

BMC heeft een laagdrempelige methode ontwikkeld voor een eerste verkenning van het Big Data-onderwerp. In deze zogenoemde ‘creatieve datasessie’ gaan bestuurders, managers en (senior) beleidsmedewerkers aan de slag met een interactieve verkenning van Big Data in de lokale context. Hierbij worden onder meer de volgende vragen beantwoord: Wat is ‘Big Data’? Wat kan ik met Big Data in mijn dagelijkse werkzaamheden? Wat is er technisch, maar ook organisatorisch nodig om er in onze gemeente mee aan de slag te gaan? Tot slot wordt er in een creatief onderdeel gewerkt aan de eerste stappen die tot een pilot leiden. De wensen en behoeften van de gemeente staan hoe dan ook centraal.

Dataprojecten: Data op maat voor bestuur, management en beleid

BMC voert toegepaste dataprojecten uit. In zo’n traject wordt de gemeentelijke datahuishouding geanalyseerd en worden de (diverse) informatiebehoeften achterhaald. Dit leidt tot een datawarehouse waarin gemeentelijke data, openbare (‘open’) data en Big Data (onder meer Twitter, social media en webanalyses) samengebracht zijn. Voor de ontsluiting van deze data wordt een dynamische dashboardstructuur ingericht en worden medewerkers opgeleid.

Dataopleiding: Vaardigheden en expertise in huis ontwikkelen

Om succesvol met data te kunnen werken is (basis)kennis en expertise nodig. Het gaat daarbij niet alleen om gespecialiseerde kennis van data-analytics, maar ook om het kunnen betrekken van datagedreven inzichten in besturings- en managementprocessen. BMC biedt diverse leergangen, cursussen en trainingen voor bestuurders, hoog- en middel-management en beleidsmedewerkers.

Samenwerking BMC en ORTEC Data Science

BMC werkt samen met ORTEC als het gaat om de inbedding van Big Data in gemeenten.

De missie van BMC is om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector. In het belang van de burger, de cliënt en de leerling. BMC brengt hierbij jarenlange ervaring in met de beleids- en mangementprocessen in de publieke sector en expertise rond gemeentelijke informatievoorziening.

ORTEC Data Science ondersteunt en begeleidt organisaties in hun digitale transformatie. De focus ligt daarbij op het opbouwen van kennis en kunde op het gebied van data science, het detacheren van data scientists, de uitvoering van Big Data-projecten en de ondersteuning van het C-level in organisaties op strategisch en programmaniveau. ORTEC Data Science is gespecialiseerd in machine learning, artificial intelligence, meta-heuristieken en optimalisatie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologieplatformen als Microsoft Azure en Cortana, Salesforce, IBM Watson en AIMMS. De kennis en kunde op het gebied van analytics wordt aangeboden via The Analytics Academy – het prijswinnende opleidingsinstituut van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Data Science en ORTEC.

Door onze krachten te bundelen zijn wij in staat om een succesvolle inbedding van Big Data in gemeenten te realiseren.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?