Bedankt voor uw inschrijving voor de VNG-jaarcongres nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief een aantal dagen na het congres.

Bekijk hieronder alvast meer informatie over een aantal onderwerpen die we op het VNG jaarcongres 2022 in onze stand onder de aandacht hebben gebracht. 

Boek ‘Besturen doe je samen: handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context’

Alleen als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken is goed bestuur mogelijk. Maar hoe doe je dat? In het boek ‘Besturen doe je samen’ schetsen de auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters de dilemma’s én oplossingen over het samenspel in de bestuurlijke driehoek. Het boek is een initiatief van BMC en wordt uitgegeven door R&Z Content Makers.

Meer informatie

Veranderaanpak Jeugdbescherming Brabant

Begin 2021 was de situatie bij Jeugdbescherming Brabant (JBB) zorgelijk. Het ziekteverzuim en het verloop waren hoog en de inspectie stelde de zorgregio waar JBB onderdeel van is onder verscherpt toezicht. JBB kondigde een cliëntenstop (instroomstop) af en er werd een crisisorganisatie ingericht. BMC kreeg de opdracht om een projectteam en -organisatie op te zetten. Inmiddels is voorzichtig de weg naar boven ingeslagen en loopt een onderzoek naar de succesfactoren van de aanpak.

Lees meer over deze casus