Programma: De professionele en toekomstbestendige sportbestuurder

Het programma "De professionele en toekomstbestendige sportbestuurder" is speciaal ontwikkeld voor de sportbestuurder die zich wil professionaliseren en klaar wil maken om zijn sportorganisatie toekomstbestendig te maken. Het volgende wordt u aangeboden:

 • op basis van persoonlijk leiderschap inzicht geven in de rol van professioneel sportbestuurder;
 • bewust maken van het thema good governance en in staat stellen om uw houding en gedrag hierop aan te passen;
 • ondersteunen om een toekomstbestendige organisatie in te richten en/of te besturen die voldoende ‘fit’ en wendbaar is om allerlei (toekomstige) uitdagingen op een effectieve manier op te pakken.

Resultaat

Na afloop van het programma:

 • is uw besef van rol, taken en verantwoordelijkheden vergroot;
 • bent u bewust van de veranderende omgeving en de context waarbinnen u acteert;
 • doet u kennis op van/over leiderschap, bestuursstijlen, verandermanagement, communicatie en social media, commercie, good governance en ethiek en integriteit, specifiek beschreven in de sportcontext;
 • maakt u kennis met andere manieren van handelen binnen de bestuurdersrol; denk hierbij aan het oefenen van vergaderen en het werken aan persoonlijk leiderschap;
 • bent u in staat om een krachtenveldanalyse te maken.

Aan het einde van het programma wordt een certificaat verstrekt. Het certificaat betekent dat u zich gestructureerd en intensief geconcentreerd heeft op uw persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, in relatie tot het functioneren als professioneel sportbestuur.

Programma

Het raamwerk van het programma bestaat uit drie lijnen:

 • Hoofdstroom (de groepsbijeenkomsten),
 • Spiegels (oriëntatie op het eigen persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld door middel van individuele coaching en toepassing van de Birkman-methode) en
 • Vensters (kennisneming van relevante en vooral actuele ontwikkelingen in het functioneren van de moderne sportbestuurder).

Deze drie lijnen worden geïntegreerd aangeboden in het programma. Dat betekent concreet dat het programma start met een individuele bespreking van ieders Birkman- rapport, zodat iedere deelnemer direct inzicht krijgt in haar/zijn persoonlijke eigenschappen en daarop haar/zijn leerdoelen kan formuleren. In iedere editie worden optioneel individuele coachingsgesprekken aangeboden, die planmatig en verspreid in de tijd worden geprogrammeerd.

Gedurende het programma zijn er mentoren beschikbaar voor de deelnemers. Een mentor kan ingezet worden als sparringpartner op een specifiek onderwerp of ten aanzien van de rol. Al naar gelang de leervraag van de deelnemer wordt bekeken of hierbij een mentor gewenst is en zo ja welke mentor het beste past. Het programma wordt afgesloten met een aparte slotbijeenkomst, met onder meer het moment van certificering.

Sprekers in het programma

Om het traject extra inhoud te geven zijn er aansprekende figuren uit de sport(beleids) wereld, topsport, nationaal en internationaal bestuur en bedrijfsleven bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan het programma.

Praktische informatie

 • Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van minimaal acht (8) en maximaal twaalf (12) deelnemers.
 • Het programma wordt begeleid door een vaste gastheer/gastvrouw, die alle dagen aanwezig is en het eerste aanspreekpunt is voor vragen over het programma.
 • De tweedaagse bijeenkomsten worden georganiseerd op een sfeervolle locatie dicht bij de natuur. Hierdoor is het mogelijk om momenten in het programma in te lassen om de natuur in te gaan of programmaonderdelen buiten te organiseren.
 • Gedurende het programma wordt u gevraagd te werken met een leerplan/-vraag. Ze worden door een coach begeleid bij het opstellen van dit leerplan/deze leervraag. Tijdens het programma wordt u gevraagd een leeropdracht uit te voeren die gekoppeld is aan het leerplan/de leervraag.

Download onderstaande leaflet om de planning van het gehele programma door te nemen. In deze planning wordt per activiteit de inhoud beschreven en op welke datum dit plaats zal vinden.

Kosten

De kosten bedragen per persoon € 4.995,- exclusief btw (exclusief overnachtingen). Facturatie vindt plaats bij inschrijving/voorafgaand aan het programma.

Download de leaflet

Meer informatie & contact

Voor meer informatie met betrekking tot dit programma kunt u contact opnemen met onze adviseurs Martine Willemstein via telefoonnummer 06 - 13 79 03 61 of per e-mail martine.willemstein@bmc.nl of met Erik van de Peppel via telefoonnummer 06 - 82 99 87 78 of per e-mail erik.van.de.peppel@bmc.nl of met Bas van der Heijden via telefoonnummer 06 - 13 58 80 97 of per e-mail bas.van.der.heijden@bmc.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement