Intervisie

Vraagt u zich ook wel eens af waarom het liep zoals het liep? Denkt u ook wel eens erg lang na over wat uw volgende stap is? Of hoe u dat "lastige” gesprek zult gaan voeren? Intervisie kan u helpen. Het is een heel concrete en directe vorm waarin u met anderen reflecteert op uw vraag. Einsteinadviseurs begeleiden intervisie en gebruiken het in veel trajecten, omdat het effectief is en de eigen kracht van de groep vergroot.

Met intervisie krijgt u antwoord op uw eigen vraag. Maar u leert evenveel van meedenken over vragen van anderen. U verkent met elkaar welke overwegingen u maakt bij een beslissing of keuze. Dat betekent dat u een beter doordachte keuze maakt voor een aanpak. Daarbij weet u niet alleen wat u gaat doen, maar vooral ook waarom.

Binnen teams ontstaat met regelmatige intervisie een gedeeld beeld over “good practice” en over terugkerende knelpunten in het werk waar een meer structurele aanpassing voor nodig is. Daardoor draagt intervisie niet alleen bij aan de persoonlijke en teamontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van de organisatie.

De Einsteinadviseur begeleidt de intervisie met verschillende methodieken. Welke methodiek hangt af van de aard van de vraag en van de leerstijl van de groep. Maatwerk dus.

Intervisie vraagt wel een goed onderling klimaat: openheid en vertrouwen zijn belangrijk. De Einsteinadviseur helpt de groep bij het bewaken van het juiste klimaat.

Iedere intervisiegroep leert van de Einsteinadviseur ook een basismethodiek, die altijd toegepast kan worden. Zo kan de groep ook op eigen kracht intervisiebijeenkomsten houden.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?