Formatiecalculatie Publiekszaken

Hoeveel fte’s heeft uw afdeling Publiekszaken nodig? Wat is een goede personeelsopbouw voor een nieuw op te zetten afdeling of klantcontactcentrum? Het formatiecalculatiemodel van BMC geeft u een objectief beeld van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het brede takenpakket van Publiekszaken.

In het model staan alle werkprocessen opgenomen, van het verstrekken van een paspoort of rijbewijs tot GBA kwaliteit en gegevensbeheer. De processen zijn onderverdeeld in processtappen en zijn tot op de minuut ingericht. De tijden zijn toebedeeld aan de verschillende front- en backofficemedewerkers die in de uitvoering een rol hebben. Het basismodel is genormeerd.

Dat wil zeggen dat procestijden alleen gelden indien de randvoorwaarden (ICT, kennisniveau, werkplek, et cetera) waaronder het werk wordt gedaan, goed zijn ingevuld. Door middel van gesprekken met u en uw medewerkers wordt het model vervolgens op maat gemaakt zodat processen die u echt substantieel anders hebt ingericht ook een plek krijgen. Het resulteert in een formatiecalculatie die passend is op de organisatie-inrichting en beleidskeuzes van uw organisatie.

Meer informatie

Wij brengen u graag vrijblijvend een advies en offerte uit op basis van uw wensen. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Benno Wiendels.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement